Науково-практичний журнал
УКР   ENG
Регіональна економіка
   Калинець Катерина СергіївнаКалинець Катерина Сергіївна

кандидат економічних наук, доцент

доцент кафедри менеджменту та соціально-гуманітарних дисциплін, Львівський інститут ДВНЗ “Університет банківської справи”

Контакти: kalynets@ukr.net, katerynakalynets@gmail.com

Сторінки:СпівавториКозоріз Марія АндріївнаПублікаціїРепозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Калинець К. С. Аналіз світового досвіду організації фондової біржі в контексті можливостей його використання в Україні / К. С. Калинець // Регіональна економіка. – 2009. – №3(53). – С. 182-191. 

Визначено світові моделі організації фінансового ринку, подано їх коротку характеристику. На основі цих моделей проаналізовано досвід організації фондових бірж у США, Німеччині, Франції та Польщі. З’ясовано основні характерні особливості розвитку біржової торгівлі в цих країнах, а саме: структуру органів державного регулювання, діяльність саморегулювальних організацій, депозитарно-клірингову систему, систему зарахування взаємних вимог та зобов’язань, значення та структуру професійних учасників фондової біржі. Водночас проаналізовано динаміку абсолютної капіталізації фондових бірж у досліджуваних країнах, визначено її тенденції та проблеми. 
фондова біржа, капіталізація, динаміка розвитку, ефективність Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Козоріз М. А. Капіталізація фондових бірж України: особливості та проблеми / М. А. Козоріз, К. С. Калинець // Регіональна економіка. – 2008. – №4(50). – С. 157-162. 

Обґрунтовано необхідність визначення капіталізації фондової біржі як економічної категорії. Проаналізовано економічний зміст капіталізації фондової біржі як важливого індикатора ділової активності країни. Проведено порівняльний аналіз діяльності фондових бірж у країнах з ринком, що формується (Україна, Угорщина, Чехія і Польща). На основі проведеного аналізу визначено особливості та проблеми розвитку фондових бірж в Україні, а також чинники впливу на капіталізацію фондової біржі та особливості їх прояву. Розроблено комплекс заходів щодо підвищення рівня капіталізації українських фондових бірж. 
фондова біржа, капіталізація, особливості капіталізації фондової біржі, аналіз капіталізації, проблеми капіталізації фондових бірж, заходи щодо підвищення рівня капіталізації фондових бірж Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Калинець К. С. Особливості розвитку та динаміка функціонування фондових бірж в Україні / К. С. Калинець // Регіональна економіка. – 2008. – №3(49). – С. 189-197. 

Розглядається необхідність розвитку фондової біржі як невід’ємного елемента фінансового ринку. Визначено основні етапи розвитку фондових бірж в Україні. Проведено аналіз фондових бірж на кожному етапі розвитку біржової системи. Розглянуто головні законодавчі та нормативні акти, що регулюють діяльність фондової біржі в Україні. За результатами аналізу етапів розвитку біржової системи України визначено основні проблеми та здобутки кожного із них. З’ясовано слабини сучасного стану функціонування фондової біржі. На основі проведеного аналізу розроблено комплекс заходів щодо підвищення рівня розвитку біржової системи України. 
фондова біржа, етапи формування біржової торгівлі, динаміка розвитку 


Веб-майстер П. Попадюк