Науково-практичний журнал
УКР   ENG
Регіональна економіка
   Македон Галина МиколаївнаМакедон Галина Миколаївна

кандидат економічних наук

старший викладач кафедри менеджменту, Відокремлений підрозділ НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут»

Контакти: g.makedon@ukr.net, g.makedon@nati.org.ua

Сторінки:ПублікаціїРепозитарій ІРД НАНУ УДК 332.146:331.5(477.51); JEL O15
Македон Г. М. Людський потенціал Чернігівщини в контексті стратегічного розвитку регіону. Регіональна економіка. 2020. №3(97). С. 65-70. DOI: https://doi.org/10.36818/1562-0905-2020-3-7.

Літер.: 11


У контексті глобальної концепції людського розвитку саме розвиток людини є однією з кінцевих цілей економічного зростання, що відображається в стратегіях розвитку регіонів, зокрема Чернігівської області. Демографічні показники області мають негативну тенденцію. Протягом 1995-2019 рр. чисельність населення області скоротилася на 27,5%. Міграційний приріст також є негативним. Як результат – низькі показники регіонального індексу людського розвитку (шістнадцяте з 22 місць). Складовими елементами розрахунку індексу є: відтворення населення, соціальне середовище, комфортне життя, добробут, гідна праця, освіта. Для радикальної зміни ситуації першочергових адміністративних і соціальних заходів потребують блоки «Комфортне життя», «Соціальне середовище» та «Гідна праця». В умовах децентралізації владних повноважень ці питання мають вирішуватися на регіональному рівні. Наведено найгостріші проблеми та першочергові заходи, що дозволять покращити показники людського розвитку. Впровадження основних положень регіональної політики людського розвитку забезпечить оптимізацію територіальної організації регіональних господарських систем, підвищення ефективності суспільного виробництва, підвищення якості життя населення територіальних громад, прискорить процеси розвитку регіону. 
людський потенціал, людський капітал, стратегічний розвиток, регіон, індекс регіонального людського розвитку ЦитуванняМакедон Г. М. Біоекономіка як основа сталого розвитку України. Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. 2013. №181(6). С. 159-166. {re2019.04.144.001}


Веб-майстер П. Попадюк