Науково-практичний журнал
УКР   ENG
Регіональна економіка
   Малімон Вікторія ВячеславівнаМалімон Вікторія Вячеславівна

кандидат економічних наук

Сторінки:СпівавториВахович Ірина Михайлівна

Забедюк Мирослава СергіївнаПублікаціїРепозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК [338.48:61]:379.137:330.341.1; JEL R10, R19
Вахович І. М., Забедюк М. С., Малімон В. В. Інноваційні технології у забезпеченні конкурентоспроможності регіонального ринку медичного туризму. Регіональна економіка. 2018. №2(88). С. 24-31. URL: http://re.gov.ua/doi/re2018.02.024_u.php.

Літер.: 5


Однією з основних вимог становлення та розвитку регіональних ринків медичного туризму (РРМТ) в Україні є забезпечення їх конкурентоспроможності. Перемога у конкурентній боротьбі у глобалізаційній економіці належить компаніям, які акцентують увагу у своїй діяльності не лише на обов’язкових атрибутах безпеки, сервісу, комфорту, інтересу, а й застосуванні інноваційних технологій при наданні турпослуг, що дозволяє зайняти конкурентну позицію у ринковому туристичному просторі.
Тому на цьому етапі становлення регіональних туристичних ринків актуальним є запровадження інноваційних технологій для забезпечення становлення та розвитку РРМТ в Україні. Це зумовлено специфікою ринку, адже забезпечення вхідних туристичних потоків, метою яких є отримання конкурентоспроможних медичних послуг, вимагає від надавачів таких послуг передусім використання інноваційних технологій для ефективного вирішення медичних проблем туристів, що і слугуватиме причиною відвідання ними того чи іншого регіону. Тому ведення діяльності на основі використання інновацій у сфері медицини є базовою вимогою формування регіональних ринків медичного туризму в Україні як таких.
Численні підходи до дослідження інновацій, аналіз наявних статистичних матеріалів, що відображають інноваційну діяльність у регіонах України, дозволяють зробити висновок, що здебільшого увага сучасних досліджень зосереджується на необхідності застосування інноваційних технологій у сфері матеріального виробництва, тоді як сфери послуг, зокрема туризму, розробки стосуються опосередковано. Виникає важливе наукове завдання аналізу проблем та пошуку механізмів активізації використання інноваційних технологій у сфері туризму та, зокрема, при формуванні регіональних ринків медичного туризму в Україні.
У статті розглянуто особливості застосування інноваційних технологій у різних сферах економічної діяльності. Здійснено типологію інновацій на регіональному ринку медичного туризму, яка передбачає їх виокремлення за змістом, часом (причиною) виходу на ринок, суб’єктом розробки, що дозволило обґрунтувати пріоритети їх запровадження на такому ринку та деталізувати за стадіями надання послуг (стадіями залучення туристів, обслуговування туристів, надання медичних послуг і надання додаткових туристичних послуг). Подано схематичне зображення пріоритетності генерування інновацій на РРМТ, що дозволить забезпечити його становлення та розвиток у регіонах України. Відображено процес створення та комерціалізації інновацій медичної сфери на РРМТ. 
інновації, інноваційні технології, регіональний ринок, медичний туризм, медична сфера, туристичні послуги ЦитуванняВахович І. М., Малімон В. В. Інституційні теорії у системі теорій розвитку регіональних ринків медичного туризму. Економічний форум. 2017. № 3. С. 34-44. {re2020.02.044.009}


Веб-майстер П. Попадюк