Науково-практичний журнал
УКР   ENG
Регіональна економіка
   Вахович Ірина МихайлівнаВахович Ірина Михайлівна

доктор економічних наук, професор

завідувач кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Луцький національний технічний університет

Контакти: finlntu@rambler.ru, f@lntu.edu.ua, irina-vaxovitch@lntu.edu.ua

Сторінки:СпівавториГерасимчук Зоряна Вікторівна

Дорош Вікторія Юріївна

Забедюк Мирослава Сергіївна

Камінська Діана Володимирівна

Камінська Ірина Миколаївна

Малімон Вікторія ВячеславівнаПублікаціїРепозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 330.14:332.13(477); JEL G21, R11, R58
Вахович І. М., Камінська І. М., Дорош В. Ю., Камінська Д. В. Стратегічні орієнтири капіталізації економік регіонів України. Регіональна економіка. 2018. №4(90). С. 49-55. URL: http://re.gov.ua/doi/re2018.04.049_u.php.


Обґрунтовано об’єктивну необхідність і нагальність підвищення рівня капіталізації економік регіонів України. Здійснено типологію капіталізації економік регіонів держави за рівнями інтенсивності в них процесів нагромадження капіталу, інвестування капіталу, створення та розподілу доданої вартості, що визначають і всесторонньо характеризують капіталізацію економіки регіону. Запропоновано диференційований підхід до розроблення стратегічних орієнтирів капіталізації економік регіонів України відповідно до типу та рівня капіталізації економіки кожного з них, що дозволяє враховувати вихідні умови (інтенсивність процесів нагромадження капіталу, інтенсивність процесів інвестування капіталу, інтенсивність процесів створення доданої вартості та оптимального її розподілу) та індивідуальні потреби регіону й цілеспрямовано забезпечувати капіталізацію сильних і подолання слабких сторін розвитку економіки територій. Визначено стратегічні орієнтири капіталізації економік кожного регіону України, зокрема, для м. Київ – збереження досягнутого рівня капіталізації економіки регіону та його підвищення, для Дніпропетровської області – реструктуризація економіки регіону, для Київської області – результативність формування та використання капіталу, а для решти регіонів України – бюджетна підтримка, пошук потенційних джерел капіталу, їх результативне використання. Обґрунтовано основні домінанти стратегічних орієнтирів капіталізації економік регіонів України. Встановлено, що реалізація запропонованих стратегічних орієнтирів підвищення капіталізації економік регіонів України може слугувати імпульсом для подальшої капіталізації національної економіки та підвищення рівня її конкурентоспроможності. 
капіталізація, економіка регіону, стратегічні орієнтири, капітал регіону, капіталізація економіки регіону Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК [338.48:61]:379.137:330.341.1; JEL R10, R19
Вахович І. М., Забедюк М. С., Малімон В. В. Інноваційні технології у забезпеченні конкурентоспроможності регіонального ринку медичного туризму. Регіональна економіка. 2018. №2(88). С. 24-31. URL: http://re.gov.ua/doi/re2018.02.024_u.php.

Літер.: 5


Однією з основних вимог становлення та розвитку регіональних ринків медичного туризму (РРМТ) в Україні є забезпечення їх конкурентоспроможності. Перемога у конкурентній боротьбі у глобалізаційній економіці належить компаніям, які акцентують увагу у своїй діяльності не лише на обов’язкових атрибутах безпеки, сервісу, комфорту, інтересу, а й застосуванні інноваційних технологій при наданні турпослуг, що дозволяє зайняти конкурентну позицію у ринковому туристичному просторі.
Тому на цьому етапі становлення регіональних туристичних ринків актуальним є запровадження інноваційних технологій для забезпечення становлення та розвитку РРМТ в Україні. Це зумовлено специфікою ринку, адже забезпечення вхідних туристичних потоків, метою яких є отримання конкурентоспроможних медичних послуг, вимагає від надавачів таких послуг передусім використання інноваційних технологій для ефективного вирішення медичних проблем туристів, що і слугуватиме причиною відвідання ними того чи іншого регіону. Тому ведення діяльності на основі використання інновацій у сфері медицини є базовою вимогою формування регіональних ринків медичного туризму в Україні як таких.
Численні підходи до дослідження інновацій, аналіз наявних статистичних матеріалів, що відображають інноваційну діяльність у регіонах України, дозволяють зробити висновок, що здебільшого увага сучасних досліджень зосереджується на необхідності застосування інноваційних технологій у сфері матеріального виробництва, тоді як сфери послуг, зокрема туризму, розробки стосуються опосередковано. Виникає важливе наукове завдання аналізу проблем та пошуку механізмів активізації використання інноваційних технологій у сфері туризму та, зокрема, при формуванні регіональних ринків медичного туризму в Україні.
У статті розглянуто особливості застосування інноваційних технологій у різних сферах економічної діяльності. Здійснено типологію інновацій на регіональному ринку медичного туризму, яка передбачає їх виокремлення за змістом, часом (причиною) виходу на ринок, суб’єктом розробки, що дозволило обґрунтувати пріоритети їх запровадження на такому ринку та деталізувати за стадіями надання послуг (стадіями залучення туристів, обслуговування туристів, надання медичних послуг і надання додаткових туристичних послуг). Подано схематичне зображення пріоритетності генерування інновацій на РРМТ, що дозволить забезпечити його становлення та розвиток у регіонах України. Відображено процес створення та комерціалізації інновацій медичної сфери на РРМТ. 
інновації, інноваційні технології, регіональний ринок, медичний туризм, медична сфера, туристичні послуги Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 332.1:336:330.3
Герасимчук З. В. Регіональна політика фінансового забезпечення сталого розвитку / З. В. Герасимчук, І. М. Вахович // Регіональна економіка. – 2008. – №2(48). – С. 59-72.

Літер.: 6


Надано теоретико-методологічне обґрунтування сутності та значення регіональної політики фінансового забезпечення сталого розвитку. Визначено типи такої політики та сформовано механізми її реалізації. 
типи політики, регіональна політика, сталий розвиток, фінансове забезпечення ЦитуванняВахович І. М., Чапюк О. П. Регіональний вимір капіталізації економіки: питання нарощення, інвестування та розподілу. Луцьк: Волиньполіграф, 2016. 189 с. {re2018.04.049.001}

Вахович І. М., Камінська І. М., Дорош В. Ю., Камінська Д. В. Аналіз та оцінка рівня капіталізації економік регіонів України. Економічний форум. 2018. № 4. URL: http://lutsk-ntu.com.ua/uk/zhurnal-ekonomichniy-forum {re2018.04.049.007}

Вахович І. М., Малімон В. В. Інституційні теорії у системі теорій розвитку регіональних ринків медичного туризму. Економічний форум. 2017. № 3. С. 34-44. {re2020.02.044.009}

Вахович І. М., Чуль О. М. Розвиток креативної економіки в умовах транскордонного співробітництва. Проблеми економіки. 2014. № 3. С. 182-186. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pekon_2014_3_24 {re2020.02.153.003}


Веб-майстер П. Попадюк