Науково-практичний журнал
УКР   ENG
Регіональна економіка
   Герасимчук Зоряна ВікторівнаГерасимчук Зоряна Вікторівна

доктор економічних наук, професор

професор кафедри менеджменту та маркетингу, Луцький національний технічний університет

Сторінки:СпівавториВахович Ірина Михайлівна

Куцай Наталія Сергіївна

Поліщук Вадим ГригоровичПублікаціїРепозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 332.142.6:330.837:005
Герасимчук З. В. Теоретичні основи інституційного забезпечення стимулювання сталого розвитку регіону / З. В. Герасимчук, В. Г. Поліщук // Регіональна економіка. – 2011. – №4(62). – С. 30-47.

Літер.: 25


Розглянуто основні теоретичні положення інституційного забезпечення стимулювання сталого розвитку регіону. Виявлено інституційні особливості соціо-еколого-економічного розвитку України. Розроблено стратегічні підходи до фінансування інституційного забезпечення стимулювання сталого розвитку регіону. Запропоновано інструменти, що характерні для інституційного забезпечення стимулювання сталого розвитку регіону. 
інституційні інструменти стимулювання, інституційні інструменти мотивації, інституційне забезпечення, стимулювання сталого розвитку регіону, інституції Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Герасимчук З. В. Проблеми та перспективи становлення інноваційного потенціалу в регіонах України / З. В. Герасимчук, Н. С. Куцай // Регіональна економіка. – 2010. – №1(55). – С. 48-52. 

Неспроможність країни здійснити структурну перебудову національної економіки відповідно до вимог нової технологічної парадигми чи зволікання проведення таких структурних змін не просто гальмує її розвиток, а й призводить до економічної кризи регіону. Саме тому формування механізму становлення інноваційного потенціалу на регіональному рівні є важливим та актуальним. Цінність проведеного дослідження зумовлена потребою більш ґрунтовного розкриття цілісного комплексу взаємопов’язаних і взаємодоповнюючих заходів щодо управління інноваційним потенціалом регіону. Зроблені висновки можуть бути корисними для розуміння формування механізму становлення інноваційного потенціалу регіону. 
потенціал, інноваційний потенціал регіону, інноваційна модель регіону Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 332.1:336:330.3
Герасимчук З. В. Регіональна політика фінансового забезпечення сталого розвитку / З. В. Герасимчук, І. М. Вахович // Регіональна економіка. – 2008. – №2(48). – С. 59-72.

Літер.: 6


Надано теоретико-методологічне обґрунтування сутності та значення регіональної політики фінансового забезпечення сталого розвитку. Визначено типи такої політики та сформовано механізми її реалізації. 
типи політики, регіональна політика, сталий розвиток, фінансове забезпечення ЦитуванняГерасимчук З. В. Організаційно-економічний механізм становлення інноваційного потенціалу регіону: монографія / З. В. Герасимчук, Н. С. Куцай ; Луцький національний технічний університет. – Луцьк, 2011. – 216 с. {re2017.01.005.008}

Герасимчук З. В. Регіональна політика сталого розвитку: теорія, методологія, практика: монографія. Луцьк: Надстир’я, 2008. 528 с. {re2018.03.029.005}

Герасимчук З. В., Рудь Н. Т. Інноваційна інфраструктура регіону: методологія формування і розвитку. Актуальні проблеми економіки. 2010. № 3(105). С. 197-207. {re2019.02.067.001}


Веб-майстер П. Попадюк