Науково-практичний журнал
УКР   ENG
Регіональна економіка
   Малинка Оксана ЯрославівнаМалинка Оксана Ярославівна

кандидат економічних наук, доцент

доцент кафедри маркетингу і контролінгу, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

Контакти: ok_framboise@yahoo.com, mik_ineu@ukr.net

Сторінки:ПублікаціїРепозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК [332.122:338.48]:339.138; JEL M31
Малинка О. Я. Концепція формування бренду туристичного регіону. Регіональна економіка. 2018. №1(87). С. 40-47. URL: http://re.gov.ua/doi/re2018.01.040_u.php.

Літер.: 13


Запропоновано концепцію формування бренду туристичного регіону для покращення інвестиційної і туристичної привабливості, підвищення якості життя населення, формування позитивного іміджу регіону та підвищення його конкурентоспроможності, а також варіант практичних засад її реалізації. Розроблено «піраміду» формування бренду туристичного регіону та алгоритм практичної реалізації проекту, що базується на концептуальній моделі управління брендом. Цільовими групами проекту є управління туризму, представники місцевих органів влади, сільські та міські громади, підприємства туристичної галузі і туристично-рекреаційного комплексу, підприємства-виробники товарів народних промислів, підприємства, що є об’єктами промислового туризму тощо. Кінцевими бенефіціарами проекту будуть місцеві громади місцевості; регіональні та місцеві адміністрації та їх асоціації, які відповідають за розвиток туризму; громадські структури, метою діяльності яких є розвиток сталого туризму в регіоні; асоціації та організації МСБ або підприємців у туристичному секторі. Позитивний досвід програми може поширюватися і на інші регіони, що не належать до території програми. На основі бенчмаркінгових досліджень відомих компаній проаналізовано сучасні виклики, які є актуальними для будь-яких компаній, ринків і регіонів. Запропоновано низку ініціатив щодо подальших кроків і сформовані фундаментальні положення нової стратегії маркетингу та брендингу, актуальні в тому числі й для туристичного регіону. 
бренд туристичного регіону, бренд-менеджмент, бренд-актив, маркетинг територій ЦитуванняМалинка О. Я., Ляшенко О. М.  Емоційні виміри бренду як засіб збільшення марочного капіталу // Галицький економічний вісник. 2006. №3 (10). С. 46-52. {re2018.01.040.005}

Малинка О. Я. «ДНК» бренду як система збереження, відтворення і передачі інформації до споживача та її концептуальна модель // Маркетинг в Україні. 2006. №1 (35). С. 34-38. {re2018.01.040.006}

Малинка О. Я. Управління капіталом бренду: [монографія]. Івано-Франківськ: Факел, 2009. 204 с. {re2018.01.040.009}

Малинка О. Я. Теоретична модель процесу управління капіталом бренду // Вісник Хмельницького національного університету: Економічні науки. 2007. № 5. Т. 3 (100). С. 239-244. {re2018.01.040.012}


Веб-майстер П. Попадюк