Науково-практичний журнал
УКР   ENG
Регіональна економіка
   Малиновська Олена АнатоліївнаМалиновська Олена Анатоліївна

доктор наук з державного управління, старший науковий співробітник, Заслужений діяч науки і техніки України

головний науковий співробітник відділу соціальної безпеки, Національний інститут стратегічних досліджень при Президентові України

Контакти: malinovska@niss.gov.ua

Сторінки:ПублікаціїРепозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 331.55:330.342.146(477)
Малиновська О. А. Трудові мігранти та їхній внесок у соціально-економічний розвиток України / О. А. Малиновська // Регіональна економіка. – 2013. – №3(69). – С. 82-93.

Літер.: 20


Аналізуються чинники, що характеризують соціальну і економічну сутність та місце міграційного капіталу на міжнародних ринках праці, з’ясовуються особливості формування міграційного капіталу в Україні, його особливе значення в кризовий період. Розкривається роль переказів українських трудових мігрантів та їх вплив на соціально-економічний розвиток господарського комплексу держави. 
трудова міграція, міжнародні ринки праці, міграційні потоки, міграційний капітал, приватні трансферти Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Малиновська О. А. Міграції в умовах глобальної фінансово-економічної кризи / О. А. Малиновська // Регіональна економіка. – 2010. – №2(56). – С. 123-133. 

Досліджено перспективи розвитку міграційних процесів в умовах глобальної фінансово-економічної кризи. Простежено вплив кризи на міграційні процеси у країнах світу за чотирма основними взаємопов’язаними напрямами: зростання безробіття; зменшення обсягів переказів; погіршення умов праці, посилення дискримінації та стигматизації мігрантів; зміни у політиці країн призначення та походження. Встановлено незначний вплив «великої рецесії» на кардинальне зменшення чисельності мігрантів. Викладено можливі наслідки змін світової міграційної ситуації для України. 
глобальна фінансово-економічна криза, міграції, мігранти, рівень безробіття ЦитуванняМалиновська О. А. Трудова міграція: соціальні наслідки та шляхи реагування / Національний інститут стратегічних досліджень при Президентові України. – К., 2011. – 40 с. {re2016.04.022.003}

Малиновська О. А. Управління міграціями: деякі висновки з європейського досвіду / О. А. Малиновська // Збірник наукових праць Української академії державного управління при Президентові України. – К.: Вид-во УАДУ, 2002. – № 2. – С. 446-453. {re2016.04.022.004}

Малиновська О. А. Міграційна політика: глобальний контекст та українські реалії: монографія. К.: НІСД, 2018. 472 с. {re2020.01.062.009}

Малиновська О. Міграційна політика в Україні: формування, зміст, відповідність сучасним вимогам: аналітична записка. Київ: Інститут економічних досліджень та політичних консультацій, 2014. 18 с. URL: http://www.ier.com.ua/files/publications/Policy_Briefing_Series/PB_01_migration_2013_ukr.pdf {re2021.01.044.003}


Веб-майстер П. Попадюк