Науково-практичний журнал
УКР   ENG
Регіональна економіка
   Матвєєв Євгеній ЕдуардовичМатвєєв Євгеній Едуардович

кандидат економічних наук

в.о. завідувача відділу проблем ринкової інфраструктури та транскордонного співробітництва, ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України»

Контакти: eumatv@gmail.comСпівавториТимечко Ірина РоманівнаПублікаціїРепозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 332.1:339.137:339.9
Тимечко І. Р. Форми взаємодії суб'єктів економічних відносин у транскордонному просторі / І. Р. Тимечко, Є. Е. Матвєєв // Регіональна економіка. – 2014. – №3(73). – С. 250-260.

Літер.: 12


Розглянуто форми взаємодії суб’єктів економічних відносин у транскордонному просторі. Відзначено важливість трансакційних витрат при виборі моделі транскордонної взаємодії. Обґрунтовано, що економічні умови, у т. ч. інституційне середовище, впливатимуть на рівень трансакційних витрат, чим спонукатимуть до вибору найефективніших, з точки зору учасників, форм транскордонної взаємодії, що, своєю чергою, змінюватимуть інституційне середовище. Зазначено, що вибір форми взаємодії переважно вирішується обопільною згодою усіх учасників, що, проте, не виключає примусу однією зі сторін з метою добитися згоди іншої сторони. Вказано, що вибір форми транскордонної взаємодії є обмежено раціональним через складність передбачення майбутнього, неналежний рівень поінформованості та неадекватне трактування наявної інформації, що загалом може призводити до помилкових рішень. 
транскордонне співробітництво, форми транскордонного співробітництва, учасники транскордонного співробітництва, транскордонний простір, локалізація транскордонного ринку, моделі транскордонної взаємодії, трансакційні витрати, інституційне середовище. ЦитуванняКонвергенція регіонів у транскордонному просторі / Н. А. Мікула, Є. Е. Матвєєв, В. В. Толкованов та ін. ; відп. ред. Н. А. Мікула ; Інститут регіональних досліджень НАН України. – Львів, 2012. – 368 с. {re2016.04.056.001}

Тимечко І. Р. Форми взаємодії суб’єктів економічних відносин у транскордонному просторі / І. Р. Тимечко, Є. Е. Матвєєв // Регіональна економіка. – 2014. – №3(73). – С. 250-260. {re2016.04.125.007}

Mikula N. Specific features of organization of new cross-border cooperation forms / N. Mikula, Y. Matvyeyev, I. Tymechko // Problemy wspolczesnej Europy – ujecie interdyscyplinarne / Red.: R. Fedan, B. Petrecka, S. Dyrda-Macialek ; Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Economiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu. – Jaroslaw, 2014. – P. 31-38. {re2016.04.125.008}

Бєлєнький П. Ю., Мікула Н. А., Матвєєв Є. Е. Конкурентність на транскордонних ринках. Львів: Інститут регіональних досліджень НАН України, 2005. 214 с. {re2018.03.044.012}


Веб-майстер П. Попадюк