Науково-практичний журнал
УКР   ENG
Регіональна економіка
   Пасінович Ірина ІгорівнаПасінович Ірина Ігорівна

кандидат економічних наук

доцент кафедри економічної теорії, факультет управління фінансами та бізнесу, Львівський національний університет імені Івана Франка

Контакти: irynapasinovych@ukr.net, fms.dep.financial@lnu.edu.ua, iryna.pasinovych@gmail.com

Сторінки:СпівавториІванець Людмила Володимирівна

Сич Ольга АнатоліївнаПублікаціїРепозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 338.45.01; JEL E61, F43, L50
Пасінович І. І., Сич О. А. Індустріальна політика як драйвер економічного зростання: досвід країн-членів Європейського Союзу для України. Регіональна економіка. 2019. №1(91). С. 56-64. DOI: https://doi.org/10.36818/1562-0905-2019-1-7.

Літер.: 12


Проаналізовано досвід реформування промислової політики країн-членів ЄС на шляху до сталого економічного розвитку. На основі проведеного аналізу окреслено пріоритетні сфери розвитку промисловості України: транспортне, аерокосмічне, енергетичне машинобудування, виробництво обладнання для альтернативної енергетики, зокрема нові матеріали й накопичувачі енергії; виробництво озброєння, військової і спеціальної техніки; інформаційно-комунікаційні технології. Розраховано таксономічний показник розвитку України, порівняно з Польщею та Німеччиною у 2007 р. і 2017 р., оцінено еталонну точку та відставання України від її показників. Виявлено, що забезпечення економічного зростання в Україні можливе лише за рахунок розвитку диверсифікованої та високотехнологічної промисловості, насамперед обробної. Деіндустріалізація, яка має місце в Україні останніми роками, гальмує вихід на траєкторію стабільного і тривалого зростання. 
економічне зростання, промислова політика, індустріалізація, деіндустріалізація, країни-члени ЄС, таксономічний показник розвитку Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 334.001.3+658.14/.17;JELЕ29,G32,K39,М20
Пасінович І. І. Проблема правової ідентифікації суб’єктів господарювання та їх фінансової діяльності / І. І. Пасінович, Л. В. Іванець // Регіональна економіка. – 2016. – №1(79). – С. 178-187.

Літер.: 5


Діагностовано проблеми правової ідентифікації суб’єктів господарювання. Розкрито сутність понять «суб’єкти господарювання» та «фінансова діяльність», визначено їх основні характеристики. Обґрунтовано особливості розвитку та функціонування суб’єктів господарювання, які здійснюють свою діяльність у сфері фінансового посередництва. Проведено аналіз діяльності суб’єктів господарювання протягом останніх років в Україні. Обґрунтовано важливість визначення організаційно-правової форми суб’єкта господарювання, проаналізовано динаміку кількості суб’єктів економіки згідно з цією характеристикою в Україні. Відображено структуру балансу підприємств за окремими видами економічної діяльності. Визначено особливості структури активів і зобов’язань суб’єктів господарювання за видами діяльності. Охарактеризовано особливості визначення поняття фінансів підприємств на макроекономічному рівні та на макрорівні. Узагальнено основні показники діяльності суб’єктів господарювання в Україні за останні роки, визначено особливості їх розвитку. Виокремлено основні тенденції розвитку фінансів суб’єктів господарювання в Україні незалежно від виду діяльності. Перераховано критерії оцінки економічної ефективності механізму розвитку фінансів суб’єктів господарювання. Визначено вагомість вирішення системних макроекономічних проблем для забезпечення ефективного розвитку фінансів суб’єктів господарювання. 
суб’єкти господарювання, фінансова діяльність, фінансове посередництво, підприємництво, фінанси підприємств ЦитуванняПасінович І. І. Структурна політика як системоутворюючий елемент соціально-економічної політики держави // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. 2015. Вип. 4 (114). С. 31-36. {re2018.01.120.008}

Пасінович І. І., Сич О. А. Фінансові чинники активізації економічного зростання. Zęszyty naukowe. Wspólczesne problemy zarządzania. Rynki finansowe i finance przedsiębiorstw. 2013. Nr 1. S. 97-108. {re2019.01.056.012}


Веб-майстер П. Попадюк