Науково-практичний журнал
УКР   ENG
Регіональна економіка
   Пшик Богдан ІвановичПшик Богдан Іванович

доктор економічних наук, професор

завідувач кафедри фінансів, банківської справи і страхування, Львівський інститут ДВНЗ “Університет банківської справи”

Контакти: -pshykb@rambler.ru, pshykb1978@ukr.net

Сторінки:СпівавториСухаревич Віра ТеодорівнаПублікаціїРепозитарій ІРД НАНУ Пшик Б. І. Сучасні механізми фінансового забезпечення реалізації державної регіональної політики / Б. І. Пшик // Регіональна економіка. – 2017. – №3(85). – С. 147-148.Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Пшик Б. І. Теоретичні та прикладні аспекти бюджетної політики розвитку регіонів України / Б. І. Пшик // Регіональна економіка. – 2016. – №4(82). – С. 173-174.Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 336:336.77(477)
Пшик Б. І. Теоретичні і практичні аспекти застосування ковенантів у практиці фінансово-кредитних відносин / Б. І. Пшик // Регіональна економіка. – 2013. – №2(68). – С. 168-176.

Літер.: 5


Досліджено сутність та особливості застосування ковенантів у сфері фінансово-кредитних відносин як засобу управління цими відносинами та ризиками, що виникають у процесі їх здійснення. Пропонуються визначення та класифікація ковенантів. Розроблено пропозиції щодо їх законодавчого закріплення та використання в діяльності суб’єктів фінансового ринку України. 
ковенант, фінансовий ковенант, фінансовий ринок, фінансово-кредитні відносини Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Пшик Б. І. Вдосконалення механізму податкового інвестиційного кредитування в контексті стимулювання розвитку інноваційної діяльності в Україні / Б. І. Пшик // Регіональна економіка. – 2010. – №4(58). – С. 56-62. 

Розглянуто необхідність, суть та значення податкового інвестиційного кредиту для розвитку інноваційної діяльності в Україні. Виділено особливості податкового інвестиційного кредиту та показано його відмінність від податкових пільг, окреслено переваги та недоліки його застосування на основі аналізу літературних джерел. Подано авторські рекомендації стосовно критеріїв позичальників для надання податкового інвестиційного кредиту, розрахунку його величини, визначення термінів та порядку оформлення та посилення ролі даного інструмента в активізації інноваційних процесів. 
інновація, інноваційна діяльність, податковий інвестиційний кредит Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Пшик Б. І. Шляхи вдосконалення амортизаційної політики та посилення її ролі у розвитку фінансово-кредитних відносин в Україні / Б. І. Пшик // Регіональна економіка. – 2010. – №1(55). – С. 115-122. 

Аналізуються проблеми амортизаційної політики в Україні та її ролі у формуванні інвестиційного потенціалу підприємств та створенні фінансової бази для оновлення основних фондів. Запропоновано комплексну модель реформування державної амортизаційної політики, спрямовану на активізацію інвестиційного потенціалу держави на основі здійснення відповідних регулятивних заходів. Значну увагу приділено питанням посилення ролі амортизаційної політики в процесах розвитку фінансово-кредитних відносин на базі відокремленого зберігання коштів поточного та стратегічного використання, а також формування особливого сектора фондового ринку – ринку коштів амортизаційних фондів, що дає змогу активізувати інвестиційні процеси в країні. 
амортизація, амортизаційна політика, інвестиційний процес, об’єднані амортизаційні фонди, основні фонди Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 330.322:336.77:330.341.1(477)
Пшик Б. І. Шляхи розвитку фінансово-кредитного забезпечення інноваційних процесів в Україні / Б. І. Пшик, В. Т. Сухаревич // Регіональна економіка. – 2008. – №2(48). – С. 144-151.

Літер.: 2


Розглядаються джерела та проблеми фінансово-кредитного забезпечення інноваційної діяльності в Україні. Розроблено систему заходів щодо стимулювання діяльності фінансово-кредитних установ, спрямованої на розвиток інноваційних процесів. Запропоновано структуру механізму фінансово-кредитного забезпечення інноваційної діяльності. 
інноваційний процес, інновація, фінансово-кредитне забезпечення 


Веб-майстер П. Попадюк