Науково-практичний журнал
УКР   ENG
Регіональна економіка
   Пушак Ярослав ЯрославовичПушак Ярослав Ярославович

доктор економічних наук, професор

завідувач кафедри економіки та економічної безпеки, Львівський державний університет внутрішніх справ

Контакти: yaro_push@yahoo.com

Сторінки:СпівавториГеоргіаді Неллі Георгіївна

Князь Святослав Володимирович

Козоріз Марія АндріївнаПублікаціїРепозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Козоріз М. А. Методичний підхід до оцінки бюджетного потенціалу регіону / М. А. Козоріз, Я. Я. Пушак // Регіональна економіка. – 2011. – №3(61). – С. 61-69. 

Проведено узагальнення різних підходів до розуміння суті поняття «бюджетний потенціал регіону». Запропоновано його структурувати на наступні складові:бюджетний потенціал, на основі якого формується дохідна частина бюджету, бюджетний потенціал, що забезпечує надходження доходів до державного бюджету та резервний потенціал, який невикористаний на даний період часу, однак може бути задіяний до процесу забезпечення доходами регіонального та державного бюджету у майбутньому. Запропоновано методичний підхід до розрахунку бюджетного потенціалу регіону. Здійснено порівняльну оцінку резервних бюджетних потенціалів областей Західного регіону України. Окреслено основні резерви, використання яких суттєво підвищить забезпеченість доходами бюджетів різного рівня. 
бюджетний потенціал, регіон, валовий регіональний продукт, резерви наповнення бюджетів Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Пушак Я. Я. Регіональні аспекти інноваційного розвитку підприємств / Я. Я. Пушак, С. В. Князь, Н. Г. Георгіаді // Регіональна економіка. – 2011. – №1(59). – С. 47-55. 

Наведено авторське тлумачення поняття «регіональний трансферний потенціал», розкрито сутність інноваційного розвитку як функції та об’єкта трансферного потенціалу. Обґрунтовано, що ідентифікацію моделей інноваційного розвитку доцільно здійснювати на засадах виявлення рівня розвитку евристичних систем менеджменту підприємств і широти охоплення ними усіх стадій інноваційного процесу, а також те, що використання трансферного потенціалу базується на застосуванні інтелектуальної власності як механізму реалізації економічних інтересів суб’єктів цих систем. Наведено аргументи на користь того, що в Україні цей механізм працює недостатньо ефективно, що засвідчує істотний розрив між кількістю виданих охоронних документів і кількістю впроваджених інновацій. 
трансфер, інновація, потенціал, розвиток 


Веб-майстер П. Попадюк