Науково-практичний журнал
УКР   ENG
Регіональна економіка
   Георгіаді Неллі ГеоргіївнаГеоргіаді Неллі Георгіївна

доктор економічних наук, професор

професор кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва, інститут економіки і менеджменту, Національний університет «Львівська політехніка»

Сторінки:СпівавториКнязь Святослав Володимирович

Пушак Ярослав ЯрославовичПублікаціїРепозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Пушак Я. Я. Регіональні аспекти інноваційного розвитку підприємств / Я. Я. Пушак, С. В. Князь, Н. Г. Георгіаді // Регіональна економіка. – 2011. – №1(59). – С. 47-55. 

Наведено авторське тлумачення поняття «регіональний трансферний потенціал», розкрито сутність інноваційного розвитку як функції та об’єкта трансферного потенціалу. Обґрунтовано, що ідентифікацію моделей інноваційного розвитку доцільно здійснювати на засадах виявлення рівня розвитку евристичних систем менеджменту підприємств і широти охоплення ними усіх стадій інноваційного процесу, а також те, що використання трансферного потенціалу базується на застосуванні інтелектуальної власності як механізму реалізації економічних інтересів суб’єктів цих систем. Наведено аргументи на користь того, що в Україні цей механізм працює недостатньо ефективно, що засвідчує істотний розрив між кількістю виданих охоронних документів і кількістю впроваджених інновацій. 
трансфер, інновація, потенціал, розвиток Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Георгіаді Н. Г. Моніторинг стану інтегрованих систем управління економічним розвитком машинобудівних підприємств / Н. Г. Георгіаді // Регіональна економіка. – 2009. – №1(51). – С. 121-128. 

Розкрито сутність поняття «моніторинг стану інтегрованої системи управління економічним розвитком машинобудівного підприємства», запропоновано методичні рекомендації до оцінювання стану інтегрованої системи управління економічним розвитком підприємства, які базуються на встановленні залежності між рівнями економічної ефективності та інформаційного забезпечення управління економічним розвитком підприємства. 
моніторинг, управління, інтегрована система, економічний розвиток, машинобудівні підприємства Західного регіону України 


Веб-майстер П. Попадюк