Науково-практичний журнал
УКР   ENG
Регіональна економіка
   Князь Святослав ВолодимировичКнязь Святослав Володимирович

доктор економічних наук, професор

доцент кафедри підприємництва та екологічної експертизи товарів, інститут сталого розвитку імені В’ячеслава Чорновола, Національний університет «Львівська політехніка»

Контакти: svkniaz@ukr.net

Сторінки:СпівавториГеоргіаді Неллі Георгіївна

Пушак Ярослав ЯрославовичПублікаціїРепозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Пушак Я. Я. Регіональні аспекти інноваційного розвитку підприємств / Я. Я. Пушак, С. В. Князь, Н. Г. Георгіаді // Регіональна економіка. – 2011. – №1(59). – С. 47-55. 

Наведено авторське тлумачення поняття «регіональний трансферний потенціал», розкрито сутність інноваційного розвитку як функції та об’єкта трансферного потенціалу. Обґрунтовано, що ідентифікацію моделей інноваційного розвитку доцільно здійснювати на засадах виявлення рівня розвитку евристичних систем менеджменту підприємств і широти охоплення ними усіх стадій інноваційного процесу, а також те, що використання трансферного потенціалу базується на застосуванні інтелектуальної власності як механізму реалізації економічних інтересів суб’єктів цих систем. Наведено аргументи на користь того, що в Україні цей механізм працює недостатньо ефективно, що засвідчує істотний розрив між кількістю виданих охоронних документів і кількістю впроваджених інновацій. 
трансфер, інновація, потенціал, розвиток Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Князь С. В. Оцінювання систем трансферного забезпечення розвитку інноваційної діяльності машинобудівних підприємств / С. В. Князь // Регіональна економіка. – 2010. – №1(55). – С. 53-62. 

Розглядається сутність поняття «система трансферного забезпечення розвитку інноваційної діяльності машинобудівного підприємства», виділяються її функції (інформаційно-комунікаційна функція, функція узгодження інтересів суб’єктів трансферних відносин, функція раціонального використання інноваційного потенціалу суб’єктів трансферних відносин і логістична функція), а також розкриваються особливості оцінювання цієї системи у розрізі показників фінансової стійкості і прибутковості інвестицій, спрямованих на розвиток інноваційної діяльності. Проведене дослідження спрямоване на розробку теоретичних основ і методико-прикладних рекомендацій із формування і реалізації трансферного потенціалу інноваційного розвитку машинобудівних підприємств. 
трансфер, розвиток, інноваційна діяльність, оцінювання 


Веб-майстер П. Попадюк