Науково-практичний журнал
УКР   ENG
Регіональна економіка
   Шевчук Любов ТеодорівнаШевчук Любов Теодорівна

доктор економічних наук, професор

проректор з наукової роботи і міжнародних зв’язків, ПВНЗ "Львівський університет бізнесу та права"

Контакти: ltshevchuk@ua.fm

Сторінки:СпівавториКолодійчук Анатолій Володимирович

Повстин Оксана Вікторівна

Синюра-Ростун Надія Романівна

Феленчак Юлія Богданівна

Щеглюк Світлана ДмитрівнаПублікаціїРепозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Шевчук Л. Т. Проблеми та перспективи розвитку малих міст Карпатського регіону / Л. Т. Шевчук, С. Д. Щеглюк // Регіональна економіка. – 2013. – №1(67). – С. 211-213.Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 330.341.1(477)
Шевчук Л. Т. Світовий і вітчизняний досвід створення і функціонування бізнес-інкубаторів / Л. Т. Шевчук, А. В. Колодійчук // Регіональна економіка. – 2013. – №1(67). – С. 178-184.

Літер.: 10


Проаналізовано зарубіжний досвід створення і функціонування бізнес-інкубаторів як новітніх організаційних структур розвитку промисловості. Наведено український досвід бізнес-інкубування. Визначені основні причини відставання впровадження у промисловість української моделі бізнес-інкубування від зарубіжних аналогів. 
бізнес-інкубатор, малий бізнес, середній бізнес, комерціалізація інновацій, коучинг, трансфер інновацій, інтелектуальна власність, венчурне фінансування Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Синюра-Ростун Н. Р. Проблеми оптимізації територіальної організації загальноосвітніх навчальних закладів регіону / Н. Р. Синюра-Ростун, Л. Т. Шевчук // Регіональна економіка. – 2011. – №1(59). – С. 140-147. 

Розглянуто актуальні питання оптимізації територіальної організації загальноосвітніх навчальних закладів у Львівській області. Досліджено два варіанти розвитку подій. У першому випадку передбачається збереження малокомплектних навчальних закладів як останнього соціокультурного осередку села. У другому випадку – розглянуто варіант закриття навчальних закладів та організації підвезення до опорних шкіл. Проаналізовано необхідну кількість фінансових ресурсів для реалізації обох варіантів. Показано позитивні та негативні сторони кожного напряму розвитку подій з удосконалення територіальної організації загальноосвітніх навчальних закладів. 
територіальна організація загальноосвітніх навчальних закладів, проблеми оптимізації, шкільний автобус, малокомплектні навчальні заклади Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Шевчук Л. Т. Оцінка соціально-економічних наслідків трансформації української сім'ї / Л. Т. Шевчук, О. В. Повстин // Регіональна економіка. – 2010. – №3(57). – С. 156-164. 

Здійснено аналітичну оцінку соціально-економічних наслідків трансформації української сім’ї, які проявилися, насамперед, як активізація такого суспільного явища, як акультурація. Окреслено вплив акультурації на динаміку показників шлюбності й розлучуваності, природне відтворення населення, структуру сім’ї й величину сім’ї за кількістю членів у її складі. Обґрунтована необхідність реалізації низки заходів, спрямованих на зміцнення основ української сім’ї. 
українська сім’я, трансформація, соціально-економічні наслідки, акультурація Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Шевчук Л. Т. Трансформація територіально-галузевої структури господарського комплексу Карпатського регіону / Л. Т. Шевчук, С. Д. Щеглюк // Регіональна економіка. – 2009. – №2(52). – С. 232-234.Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Феленчак Ю. Б. Аналіз і оцінка ризику демографічних втрат: інноваційні підходи та методи (на матеріалах Львівської області) / Ю. Б. Феленчак, Л. Т. Шевчук // Регіональна економіка. – 2009. – №1(51). – С. 183-190. 

Визначено основні чинники формування ризику демографічних втрат Львівської області в територіальному аспекті. Здійснено порівняння показників природних і міграційних демографічних втрат у міських поселеннях та сільській місцевості протягом 1990-2007 рр. Окреслено методи оцінки ризику демографічних втрат. Обґрунтовано переваги статистичного методу кількісної оцінки ризику демографічних втрат. Здійснено кількісну оцінку ризику демографічних втрат області в розрізі адміністративно-територіальних районів. Запропоновано прогнозні величини розподілу рівнів ризику демографічних втрат у межах Львівської області. 
ризик демографічних втрат, природні втрати, міграційні втрати, кількісна оцінка ризику, ступінь ризику ЦитуванняПросторовий розвиток регіону: соціально-економічні можливості, ризики і перспективи : монографія / Інститут регіональних досліджень НАН України ; за ред. Л. Т. Шевчук. – Львів, 2011. – 256 с. {re2017.02.010.008}

Шевчук Л. Т. Просторовий розвиток регіонів України: теоретичні проблеми і практичні завдання / Л. Т. Шевчук, Я. В. Шевчук, С. Д. Щеглюк // Економіст. – 2011. – №5. – С. 17-19. {re2017.02.098.002}


Веб-майстер П. Попадюк