Науково-практичний журнал
УКР   ENG
Регіональна економіка
   Шевчук Віктор ОлексійовичШевчук Віктор Олексійович

доктор економічних наук, професор

завідувач кафедри міжнародних економічних відносин, Львівський торговельно-економічний університет

Контакти: victorshevchuk@netscape.net, shevch@lac.lviv.ua

Сторінки:СпівавториМунько Мирослава Михайлівна

Черкас Наталія Ігорівна

Яким Остап БогдановичПублікаціїРепозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 339.56(477+470+571); JEL F10
Шевчук В. О. Українсько-російська торгівля: емпіричні оцінки / В. О. Шевчук, О. Б. Яким // Регіональна економіка. – 2016. – №4(82). – С. 137-144.

Літер.: 19


За допомогою квартальних даних для 2000-2016 рр. оцінено засадничі функціональні залежності українсько-російської торгівлі та її вплив на зростання ВВП в Україні. Попит на імпорт з Росії не залежить від динаміки доходу в Україні, але зростає в разі збільшення українського експорту до Росії та здешевлення енергоносіїв. Збільшенню українського експорту до Росії сприяє економічне зростання в обох країнах, а також подорожчання сирої нафти. Зростання українського ВВП стимулюється експортом до Росії, але російський імпорт має негативний вплив. Девальвація гривні погіршує динаміку доходу в Україні та зменшує імпорт з Росії, тоді як немає очікуваного збільшення експорту. Вступ України до СОТ позначився збільшенням імпорту з Росії, тоді як після вступу Росії до СОТ обсяги українського експорту до цієї країни зменшилися. 
Україна, Росія, зовнішня торгівля, економічне зростання Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Шевчук В. О. Диспропорції та проблеми розвитку внутрішнього споживчого ринку: регіональний аспект / В. О. Шевчук, М. М. Мунько // Регіональна економіка. – 2008. – №4(50). – С. 45-53. 

Проаналізовано проблему рівноваги попиту і пропозиції та існуючі диспропорції на регіональних споживчих ринках України. Здійснено групування регіонів за показниками розвитку внутрішніх споживчих ринків методом кластерного аналізу. Емпірично досліджено функціональні залежності між роздрібним товарооборотом, промисловим виробництвом та імпортом окремих регіонів. 
регіональні споживчі ринки, внутрішній попит, фактори виробництва, міжрегіональні диспропорції, детермінанти конкурентоспроможності, кластерний аналіз, фільтр Кальмана, Евклідова відстань Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 338.45:332.1:339.5:339.564
Шевчук В. О. Вплив динаміки промислового виробництва регіону та географії зовнішньої торгівлі на технологічний експорт / В. О. Шевчук, Н. І. Черкас // Регіональна економіка. – 2008. – №2(48). – С. 34-43.

Літер.: 4


Проаналізовано процес географічної диверсифікації зовнішньої торгівлі України в контексті стимулювання технологічного експорту. Проведено оцінку динаміки промислового виробництва областей України та досліджено його вплив на структуру експорту. Обґрунтовано доцільність переорієнтації зовнішньої торгівлі України на ринки Східної Європи. 
географічна диверсифікація експорту, промислове виробництво регіону, технологічний експорт, метод найменших квадратів з фіксованими ефектами ЦитуванняШевчук В. О., Черкас Н. І. Євроінтеграція і якість економічного зростання // Актуальні проблеми міжнародних відносин. 2007. Вип. 66 (Ч. І). С. 15-23. {re2018.01.143.007}

Шевчук В. О., Черкас Н. І. Вплив динаміки промислового виробництва регіону та географії зовнішньої торгівлі на технологічний експорт // Регіональна економіка. 2008. № 2. C. 34-43. {re2018.01.143.011}

Шевчук В. О., Черкас Н. І. «Пастка депресивності» прикордонного регіону як перешкода на шляху підвищення його конкурентоспроможності // Стратегічний розвиток регіону – економічне зростання та інтеграція, 2006. C. 131-133. {re2018.01.143.013}

Куцик П. О., Медвідь Л. Г., Шевчук В. О., Харинович-Яворська Д. О. Діяльність торговельних підприємств у конкурентному середовищі: контрольно-аналітичне забезпечення системи управління: монографія. Чернівці: Технодрук, 2015. 372 с. {re2020.03.101.003}


Веб-майстер П. Попадюк