Науково-практичний журнал
УКР   ENG
Регіональна економіка
   Столярчук Ярослава МихайлівнаСтолярчук Ярослава Михайлівна

доктор економічних наук, професор

професор кафедри міжнародної економіки, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Контакти: ystolyar@kneu.kiev.ua

Сторінки:ПублікаціїРепозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Столярчук Я. М. Суперечності глобальної монополізації капіталу / Я. М. Столярчук // Регіональна економіка. – 2008. – №4(50). – С. 15-23. 

Досліджено ключові суперечності, котрі породжуються монополізацією капіталу на глобальній фазі світогосподарського розвитку. Доведено, що в їх основі лежить конфлікт інтересів міжнародних монополій та решти суб’єктів глобальної економічної системи, що вимагає радикальної реорганізації діючої системи інституційного забезпечення глобального економічного розвитку з метою гармонізації інтересів основних акторів міжнародних економічних відносин. 
глобальна монополізація капіталу, монополістичні структури, глобальна експансія, глобальна конкуренція, нерівномірність нагромадження капіталу, злиття і поглинання, національний економічний суверенітет, міжнародний контингент найманих працівників 


Веб-майстер П. Попадюк