Науково-практичний журнал
УКР   ENG
Регіональна економіка
   Ткаченко Олександр ОлександровичТкаченко Олександр Олександрович

здобувач, ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України»

Контакти: tkachenko.tmr@gmail.com

Сторінки:ПублікаціїРепозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК [332.122:334.722]:334.012.82(477); JEL M20, O18, R12
Ткаченко О. О. Потенціал розвитку просторової інтеграції бізнесу в регіонах України: аналіз та оцінювання. Регіональна економіка. 2018. №1(87). С. 48-56. URL: http://re.gov.ua/doi/re2018.01.048_u.php.

Літер.: 7


Проведено аналітичне оцінювання наявних передумов і можливих перспектив розвитку різних форм просторової інтеграції бізнесу в регіонах України крізь призму їх потенціалів бізнесу, інфраструктури, інституційної підтримки та науково-освітнього потенціалу. На основі результатів інтегрального оцінювання визначено рівень потенціалу розвитку просторової інтеграції бізнесу за регіонами. Виявлено сильні та слабкі сторони регіонів для розвитку форм просторової інтеграції бізнесу на основі тріади «влада-бізнес-наука». Результати проведеного дослідження дали змогу встановити, що за наявних умов тріада «влада-бізнес-наука» не може слугувати основою для розбудови мережі форм просторової інтеграції бізнесу у більшості регіонах України. Насамперед через неналежний рівень державної підтримки науково-дослідної, інноваційної діяльності, малих і середніх підприємств, пасивність у сприянні формування необхідної відповідно до вимог часу екосистеми в регіонах. Натомість потенціал бізнесу і наявної інфраструктури є сильними складовими потенціалу розвитку форм просторової інтеграції бізнесу регіонів. Водночас кластеризація економіки належить до перспектив розвитку просторової інтеграції бізнесу у регіонах. 
просторова інтеграція бізнесу, кооперація, потенціал, регіон 


Веб-майстер П. Попадюк