Науково-практичний журнал
УКР   ENG
Регіональна економіка
   Войчук Максим ВолодимировичВойчук Максим Володимирович

аспірант кафедри міжнародних економічних відносин та управління проектами, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

Контакти: voichukmaxym@gmail.com

Сторінки:СпівавториПавліха Наталія ВолодимирівнаПублікаціїРепозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК [332.122:911.375]:[339.922+338.244.47]; JEL O18, R22, R58
Павліха Н. В., Войчук М. В. Концептуальні засади управління сталим розвитком міста в умовах європейської інтеграції та реалізації реформи децентралізації. Регіональна економіка. 2018. №3(89). С. 29-35. URL: http://re.gov.ua/doi/re2018.03.029_u.php.

Літер.: 19


Розкрито концептуальні засади управління сталим розвитком міста в умовах європейської інтеграції та реалізації реформи децентралізації. Запропоновано підходи до визначення категорій «місто» та «сталий розвиток міста». Обґрунтовано, що регіональними передумовами, які мають безпосередній вплив на сталий розвиток міста, є: інституційні, соціальні, економічні, екологічні передумови. Виявлено, що в структурі наявних методичних підходів до оцінювання рівня сталого розвитку міста та аналізу ефективності управління цим процесом існують певні розбіжності, що свідчить про потребу їх удосконалення для застосування під час діагностики управління сталим розвитком міста. Запропоновано застосовувати синергетичний підхід до вивчення проблематики управління сталим розвитком міста, який дозволяє виявити міжсередовищні інтеграційні закономірності самоорганізації розвитку міста як складної соціо-економіко-екологічної системи. Обґрунтовано, що в контексті реалізації Угоди про асоціацію з Європейським Союзом доцільно запровадити напрями підвищення ефективності стратегічного управління сталим розвитком міста. 
місто, сталий розвиток, управління сталим розвитком міста, європейська інтеграція, ефективність управління 


Веб-майстер П. Попадюк