Науково-практичний журнал
УКР   ENG
Регіональна економіка
   Журнал Регіональна економіка -- re2008.01.236

Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 338.43[(477):339.923]
Залога З. М. Україна - СОТ в умовах лібералізації світової торгівлі сільськогосподарською продукцією / З. М. Залога // Регіональна економіка. – 2008. – №1(47). – С. 236-241.
Літер.: 2

Автори

Анотація

Розглядаються особливості аграрної політики підтримки сільського господарства, продовольчої безпеки, підвищення конкурентоспроможності аграрної сфери після вступу України в СОТ.

Ключові слова:

лібералізація торгівлі сільськогосподарською продукцією, сільськогосподарське виробництво, продовольча безпека, конкурентоспроможність, конкурентні переваги

Подібні статтіРепозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 334.722:658
Потай О. А. Концептуальні засади екологічного менеджменту підприємства / О. А. Потай // Регіональна економіка. – 2008. – №1(47). – С. 226-235.

Літер.: 10


Розглянуто питання становлення екологічного менеджменту як альтернативного напряму наукового знання та одного з найвищих пріоритетів підприємницької діяльності. Розкрито механізм управлінського впливу екологічного менеджменту на підприємстві та запропоновано класифікацію його нормативного забезпечення (на національному та міжнародному рівнях). 
екологічний менеджмент, сталий розвиток, підприємство, нормативне забезпечення Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 338.47:338.49(477)
Шеремета М. Я. Україна в системі міжнародних транспортних коридорів / М. Я. Шеремета // Регіональна економіка. – 2008. – №1(47). – С. 219-226.

Літер.: 14


В період трансформаційних перетворень в українській економіці, входження України в міжнародний глобалізований простір усе більше уваги необхідно надавати проблемі створення та функціонування національної мережі міжнародних транспортних коридорів в Україні і входження їх у міжнародну транспортну систему. 
міжнародний транспортний коридор, транспортна інфраструктура, транзит Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 338.45:338.43(477)
Стадницький Ю. І. Формування біопаливної галузі в Україні: перспективи, проблеми, шляхи оптимізації / Ю. І. Стадницький // Регіональна економіка. – 2008. – №1(47). – С. 211-219.

Літер.: 6


Зміна ситуації на світовому ринку палива створює сприятливі перспективи для розвитку в Україні сільського господарства та виробництва біопалива як для внутрішнього, так і зовнішнього ринків. Розвиток біодизельної галузі України доцільно здійснювати в регіонах, де у значних обсягах вирощується відповідна сировина. Для вибору оптимального місця та доцільної потужності підприємств може бути використана модель виробничо-транспортної задачі. 
виробництво біопалива, розміщення підприємств з виробництва біодизеля, ринок біопалива 


Веб-майстер П. Попадюк