Науково-практичний журнал
УКР   ENG
Регіональна економіка
   Журнал Регіональна економіка -- re2011.04.169

Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК [339.166.5+001.89]:351.863
Мойсеєнко І. П. Інтелектуальна складова економічної безпеки України / І. П. Мойсеєнко // Регіональна економіка. – 2011. – №4(62). – С. 169-176.
Літер.: 8

Автори

Анотація

Економічна безпека держави в умовах інтелектуалізації суспільних процесів визначається ефективністю використання інтелектуального потенціалу в зв’язку зі зростанням його ролі в інноваційному розвитку економіки. Сформульовано цілі стратегії економічної безпеки на основі використання інтелектуального потенціалу України. Визначено заходи реалізації стратегії та напрями вдосконалення організаційно-економічного регулювання інтелектуальної сфери.

Ключові слова:

економічна безпека, інтелектуальний потенціал, освітній потенціал, інноваційний розвиток

Подібні статтіРепозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Шмігельська З. К. Інноваційні ресурси економічного зростання / З. К. Шмігельська // Регіональна економіка. – 2010. – №2(56). – С. 186-190. 

Україна опинилася серед економічно відсталих держав світу. Проте, використовуючи наявний технологічний потенціал, можливо здійснити інноваційний «прорив» у багатьох напрямах. Хоча за умов відсутності обґрунтованої державної політики щодо розподілу інноваційних ресурсів, регулювання інноваційного розвитку, визначення стратегії розвитку необхідного ефекту важко досягнути. Вивчені креативні можливості України в сучасних умовах. 
інноваційна діяльність, інноваційний розвиток, економіка Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Пашко П. В. Передумови та принципи побудови системи управління забезпеченням митної безпеки України / П. В. Пашко // Регіональна економіка. – 2009. – №2(52). – С. 182-191. 

Представлено результати досліджень щодо формування принципового підходу до системи управління забезпеченням митної безпеки. Визначено зміст понять «безпекоспроможність», «митна усталеність», «митна ефективність», «надійність митної системи». 
національна безпека, економічна безпека, митна безпека Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 332.142:[339.923:061.1](439)
Гало М. Регіональна політика розвитку Угорщини та її реалізація в рамках програм Європейського Союзу / М. Гало, Л. В. Алмаші // Регіональна економіка. – 2011. – №4(62). – С. 160-168.

Літер.: 8


Розглянуті питання вирівнювання розвитку регіонів Угорщини, а саме децентралізація, зменшення рівня відставання між окремими регіонами, забезпечення суспільству рівних шансів існування та розвитку, стимулювання залучення прямих іноземних інвестицій в економічно відсталі східні регіони. Проаналізовано план розвитку Нової Угорщини в близький перспективі, в якому домінація Будапешта повинна знижуватися. 
регіональна політика, децентралізація, іноземні інвестиції 


Веб-майстер П. Попадюк