Науково-практичний журнал
УКР   ENG
Регіональна економіка
   Журнал Регіональна економіка -- re2020.02.072

Репозитарій ІРД НАНУ УДК [338.46:336.7]:330.354:330.356:332.135(477.8); JEL O17, O16, P25
Лещух І. В. Діагностика передумов та рівня тінізації сектору фінансових послуг регіонів України. Регіональна економіка. 2020. №2(96). С. 72-84. DOI: https://doi.org/10.36818/1562-0905-2020-2-6.
Літер.: 21

АвториЛещух Ірина Володимирівна

кандидат економічних наук

старший науковий співробітник, вчений секретар підрозділу відділу просторового розвитку, ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України»

Контакти: ira_leschukh@ukr.net, ira_borsch@mail.ru, (+38096)751-33-89

Сторінки:

Анотація

Досліджено передумови тінізації сектору фінансових послуг. Розраховано рівень його тінізації у розрізі регіонів України. Досліджено причинно-наслідкові зв’язки, особливості та загрози прихованої, неформальної та нелегальної діяльності у секторі фінансових послуг, зокрема: ухиляння від оподаткування (як свідоме приховування / заниження прибутків, отриманих від ведення бізнесу), непродуктивний відплив (вивезення) фінансових ресурсів, фіктивне підприємництво, легалізація (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом та ін. Встановлено, що детермінантами створення умов для ефективної легальної діяльності у секторі фінансових послуг мають стати: створення сприятливих податкових умов для ведення бізнесу у досліджуваному секторі; скорочення розриву між рівнем ставок за депозитами і кредитами, зниження рівня ставок в економіці загалом, що дозволить зробити процедуру кредитування більш доступною для населення та бізнесу; підвищення монетарної дисципліни; посилення контролю за фінансовими ринками в частині протидії непродуктивному відтоку капіталу через схемні установи; протидія кіберзлочинності; розширення фінансової інклюзії; стимулювання та розвиток інновації у секторі фінансових послуг.

Ключові слова:

тінізація економіки, тінізація фінансового сектору, детінізація економіки, сектор фінансових послуг, ринок фінансових послуг, фінансовий ринок

Посилання

  
 1. Стратегія розвитку фінансового сектору України до 2025 року (проєкт). Національний банк України: сайт. 2019. URL: https://bank.gov.ua/news/all/strategiya-rozvitku-finansovogo-sektoru-ukrayini-do-2025-roku
 2. Августин Р. Пріоритети та механізми системної детінізації економіки України: дис. … д-ра екон. наук: спец. 08.00.03. Львів, 2018. 480 с.
 3. Васенко В. К. Тіньова економіка України та шляхи її детінізації. Вісник Черкаського університету. Серія: Економічні науки. 2016. № 1. С. 15-23. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VchuE_2016_1_5
 4. Захарченко В. І. Теоретико-методичні підходи до аналізу процесів тінізації української економіки. Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки. 2019. Вип. 53. С. 97-107. DOI: https://doi.org/10.24025/2306-4420.0.53.2019.172196
 5. Предборський В. До питання про сутність тіньової економіки. Підприємництво, господарство і право. 2004. № 12. С. 111-115.
 6. Пічугіна Ю. В., Чорна А. В. Специфіка функціонування тіньової економіки ЄС. Глобальні та національні проблеми економіки. 2015. № 5. С. 71-74.
 7. Про затвердження Методичних рекомендацій розрахунку рівня тіньової економіки: наказ Мінекономіки від 18.02.2009 р. № 123. Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України: сайт. URL: https://www.me.gov.ua/LegislativeActs/Detail?lang=uk-UA&id=4bb297a0-c900-404f-8c6f-5f76f18b1503
 8. Тенденції тіньової економіки в Україні у 2018 році. Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України: сайт. URL: https://www.me.gov.ua/Documents/List?lang=uk-UA&id=e384c5a7-6533-4ab6-b56f-50e5243eb15a&tag=TendentsiiTinovoiEkonomiki
 9. Діяльність суб’єктів господарювання у 2018 р.: стат. зб. Державна служба статистики України: сайт. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/publ9_u.htm
 10. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг: сайт. 2020. URL: https://nfp.gov.ua
 11. Тіньова економіка в Україні. Результати дослідження 2019 року. Київський міжнародний інститут соціології: сайт. URL: http://kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=897&page=1&fbclid=IwAR1GSrnl6l4vk1GZE4QR9yekDt_C_NMIXJ-eA0mWArZpSC3DsCgwPsZ7unw
 12. Звіт про тіньову економіку 2014 р. Slideshare: сайт. URL: https://www.slideshare.net/andrewvodianyi/ss-63702610
 13. Незадекларована праця в Україні: форми прояву, масштаби та шляхи її подолання: звіт. 2018. 89 с. URL: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/-ed_dialogue/-lab_admin/documents/projectdocumentation/wcms_630069.pdf
 14. Статистика зовнішнього сектору України за методологією 6-го видання «Керівництва з платіжного балансу та міжнародної інвестиційної позиції». Грошові перекази. Національний банк України: сайт. 2019. URL: https://bank.gov.ua/files/ES/Perekaz_y.pdf
 15. Тищук Т., Іванов О. Щодо пріоритетних напрямів детінізації економіки України: аналітична записка. Національний інститут стратегічних досліджень: сайт. 21.12.2011. URL: https://niss.gov.ua/en/node/801
 16. Звіт Державної служби фінансового моніторингу України за 2018 рік. Державна служба фінансового моніторингу України: сайт. 2018. URL: https://finmonitoring.in.ua/wp-content/uploads/2019/04/SDFM_AnnualReport_2018.pdf
 17. Статистична інформація про стан злочинності та результати прокурорсько-слідчої діяльності. Генеральна прокуратура України: сайт. 2011. URL: https://old.gp.gov.ua/ua/stst2011.html?dir_id=113655&libid=100820
 18. Звіт про проведення національної оцінки ризиків у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму. Державна служба фінансового моніторингу України: сайт. 2017. URL: https://finmonitoring.in.ua/wp-content/uploads/2017/02/zvit_nor.pdf
 19. Звіт Державної служби фінансового моніторингу України за 2013 рік. Державна служба фінансового моніторингу України: сайт. 2013. URL: https://fiu.gov.ua/assets/userfiles/0350/zvity/zvit_2013_compressed.pdf
 20. Обсяг переказів в межах України у 2019 році зріс майже на 40%. Національний банк України: сайт. 2019. URL: https://bank.gov.ua/news/all/obsyag-perekaziv-v-mejah-ukrayini-u-2019-rotsi-zris-mayje-na-40
 21. Віннічук Ю. Найпопулярніші платіжні системи України. БізнесЦензор: сайт. 12.04.2019. URL: https://biz.censor.net.ua/resonance/3121553/nayipopulyarnsh_platjn_sistemi_ukrani


Веб-майстер П. Попадюк