Науково-практичний журнал
УКР   ENG
Регіональна економіка
   Журнал Регіональна економіка -- re2022.04.040

Репозитарій ІРД НАНУ УДК 339.138:338.2:[338.46:378]; JEL L10, L30, M31
Івасенко О. А. Стратегії SMM вітчизняних закладів вищої освіти. Регіональна економіка. 2022. №4(106). С. 40-49. DOI: https://doi.org/10.36818/1562-0905-2022-4-5
Літер.: 11

АвториІвасенко Олена Анатоліївна

кандидат економічних наук

доцент кафедри економіки, підприємництва та маркетингу, Національний університет "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка"

Контакти: ivasenkooa@ukr.net

Сторінки:

Анотація

Використання переваг соціальних мереж позитивно впливає на маркетинг будь-якого бізнесу, зокрема закладів вищої освіти (ЗВО). Розроблення ефективної стратегії ЗВО дає змогу вирішити низку важливих завдань, з якими інші інструменти можуть спрацьовувати не так ефективно. Формування ефективної маркетингової стратегії в соціальних мережах ЗВО наближає їх до цільової аудиторії та стейкхолдерів, робить більш відкритими до суспільства, дає змогу гнучко реагувати на запити тощо. Ефективність стратегії SMM не менше залежить і від правильного вибору соціальної мережі. Знання переваг цільових аудиторій, цифрової поведінки представників стейкхолдерів та їхніх очікувань забезпечують набуття додаткових конкурентних переваг. Результати маркетингових досліджень практичної діяльності вітчизняних ЗВО у сфері маркетингу соціальних мереж дають змогу спрогнозувати їхній розвиток і виокремити його пріоритетні напрями. За результатами дослідження сторінок вітчизняних ЗВО виявлено низку проблем, які зумовлені недостатністю практичного досвіду та методичного забезпечення маркетингу в соціальних мережах. Запропоновано алгоритм розроблення та впровадження вітчизняними закладами освіти стратегії SMM, надано практичні рекомендації щодо комунікації та взаємодії з потенційними абітурієнтами в соціальних мережах.

Ключові слова:

маркетингова стратегія, стратегія SMM, стратегія просування, цільовий ринок, соціальні мережі, цільова аудиторія

Посилання

  
 1. Скільки українців використовують соцмережі та які саме? Pingvin.pro: сайт. 5.08.2022. URL: https://pingvin.pro/gadgets/news-gadgets/skilky-ukrayincziv-vykorystovuyut-soczmerezhi-ta-yaki-same.html
 2. Зайчук Т. О. Стратегічний маркетинг органічних продуктів харчування: монографія. Київ: КНЕУ ім. Вадима Гетьмана, 2012. 265 с.
 3. Зозуля І. В. Дослідження сутності поняття «маркетингова стратегія підприємства». Матеріали XLVI науково-технічної конференції Вінницького національного технічного університету. Секція менеджменту, маркетингу та економіки. 2017. URL: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fm/all-fm-2017/paper/view/3004
 4. Сак Т. В., Стасюк І. М. Комплексний підхід до обґрунтування стратегії маркетингу підприємства. Ефективна економіка. 2015. № 6. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2015_6_30
 5. Крайнюченко О. Ф., Запорожан Ю. Л. Етапи створення СММ-стратегії. The world of science and innovation. Abstracts of III International Scientific and Practical Conference. October 14-16, 2020. London, 2020. Pp. 336-339. URL: https://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/2020/10/THE-WORLD-OF-SCIENCE-AND-INNOVATION-14-16.10.2020.pdf
 6. Чернобровкіна С., Приходько Є., Виниченко А. Шляхи розробки SMM-стратегій для малого та середнього бізнесу. Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» (економічні науки). 2020. № 3. С. 21-24. DOI: https://doi.org/10.20998/2519-4461.2020.3.21
 7. Чуніхіна Т. Теоретичні засади формування SMM-стратегії підприємства. Grail of Science. 2023. No. 23. Pp. 58-68. DOI: https://doi.org/10.36074/grail-of-science.23.12.2022.07
 8. Різенко П. Р., Пономаренко І. В. Запровадження стратегії SMM. Електронний архів Київського національного університету технологій та дизайну: сайт. 2021. URL: https://er.knutd.edu.ua/bitstream/123456789/18687/1/DOMIN2021_P033-034.pdf
 9. Ушакова І. О. Вплив соціальних каналів на просування освітніх послуг. Системи обробки інформації: зб. наук. пр. 2016. Вип. 4. С. 188-191.
 10. Окландер М. А., Окландер Т. О., Яшкіна О. І. та ін. Цифровий маркетинг – модель маркетингу ХХІ сторіччя: монографія / ред. М. А. Окландер. Одеса. 2017. 292 с.
 11. Коновалова С. О. Інструменти електронного маркетингу в системі просування освітніх послуг. Бізнес Інформ. 2014. № 11. С. 342-346.


Веб-майстер П. Попадюк