Науково-практичний журнал
УКР   ENG
Регіональна економіка
   Журнал Регіональна економіка -- re2023.02.060

Репозитарій ІРД НАНУ УДК 332:338.49:338.47:339.9:061.1EU(477.8); JEL R40, R92, F17
Притула Х. М., Максименко А. О., Калат Я. Я., Кирик І. М. Розвиток логістично-транспортної інфраструктури прикордонних областей Західного регіону України в умовах поглиблення інтеграції до Європейського Союзу. Регіональна економіка. 2023. №2(108). С. 60-71. DOI: https://doi.org/10.36818/1562-0905-2023-2-6
Літер.: 11

АвториПритула Христина Мирославівна

доктор економічних наук, старший науковий співробітник

завідувач сектору транскордонного співробітництва, ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України»

Контакти: khrystynka.prytula@gmail.com, khrystynka_p@hotmail.com

Сторінки:Максименко Анна Олександрівна

кандидат соціологічних наук

старший науковий співробітник сектору транскордонного співробітництва, ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України»

Контакти: annusja@gmail.com

Сторінки:Калат Ярослава Ярославівна

кандидат економічних наук

старший науковий співробітник, вчений секретар підрозділу сектору транскордонного співробітництва, ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України»

Контакти: syaya@ukr.net

Сторінки:Кирик Ірина Михайлівна

проектний менеджер Агенції регіонального розвитку Закарпатської області; аспірант сектору транскордонного співробітництва ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України»

Контакти: irinashpack13@gmail.com

Сторінки:

Анотація

В умовах війни транспортно-логістична система України відіграє роль не лише «кровоносної системи економіки», але й справляє визначальний вплив на забезпечення гуманітарної, соціальної, продовольчої, енергетичної та воєнної безпеки. Війна в Україні вплинула на зміну логістики, структуру та обсяги міжнародних і транзитних вантажопотоків. Стрімке зростання обсягів залізничних та автомобільних вантажних перевезень у напрямку Польщі, Словаччини, Угорщини та Румунії суттєво збільшило навантаження на транспортну та прикордонну інфраструктуру областей Західного регіону України. Пропускна спроможність транспортно-логістичної інфраструктури в транскордонному просторі Україна – ЄС не відповідає сучасним викликам. Запропоновано методичний підхід до аналізу розвитку логістично-транспортної інфраструктури прикордонних областей Західного регіону України, який враховує особливості та перспективи її функціонування на міжнародному (європейському), національному та регіональному рівнях. Визначено складові логістично-транспортної інфраструктури з огляду на її основні функції та завдання і розраховано інтегральні індекси логістично-транспортної інфраструктури за групою показників, які характеризують відповідні структурні елементи інфраструктури. Запропоновано напрями ефективної реалізації потенціалу розвитку транспортно-логістичної інфраструктури прикордонних областей Західного регіону України.

Ключові слова:

логістично-транспортна інфраструктура, методичний підхід, прикордонні регіони, Україна, Європейський Союз

Посилання

  
 1. Статистика та реєстри. Державна митна служба України: сайт. 2023. URL: https://customs.gov.ua/en/statistika-ta-reiestri#statistika
 2. Торгівля-2022: третину імпорту товарів в Україну привезли міжнародні автомобільні перевізники. Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України: сайт. 10.01.2023. URL: https://mtu.gov.ua/news/33944.html
 3. Ковтун Т., Смокова T., Ковтун Д. Створення мережі транспортно-логістичних центрів – перспективний шлях розвитку транспортно-логістичної системи України. Збірник наукових праць Державного університету інфраструктури та технологій. Серія: Транспортні системи і технології. 2020. № 35. С. 156-168. DOI: https://doi.org/10.32703/2617-9040-2020-35-16
 4. Харченко М. В. Транспортно-логістична інфраструктура та її місце в соціально-економічній системі підприємств України. Економічний простір: зб. наук. пр. 2020. № 153. С. 83-88. DOI: https://doi.org/10.32782/2224-6282/153-15
 5. López E., Monzón A., Ortega E., Mancebo Quintana S. Assessment of Cross-Border Spillover Effects of National Transport Infrastructure Plans: An Accessibility Approach. Transport reviews. 2009. Vol. 29(4). Pp. 515-536. DOI: https://doi.org/10.1080/01441640802627974
 6. Medeiros E. Cross-border transports and cross-border mobility in EU border regions. Case Studies on Transport Policy. 2018. Vol. 7(1). Pp. 1-12. DOI: https://doi.org/10.1016/j.cstp.2018.11.001
 7. Притула Х. М., Калат Я. Я. Розвиток єврорегіонального співробітництва України та ЄС: сучасний стан та перспективи. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр. 2015. Вип. 6(116). С. 27-31.
 8. Іванов С. В., Разумова Г. В. Транспортно-логістична інтеграція України зі світовою транспортною системою на прикладі Придніпровського економічного району. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. 2022. Вип. 42. С. 64-68. DOI: https://doi.org/10.32782/2413-9971/2022-42-11
 9. Контейнерні перевезення та ринок термінальних послуг на залізниці України – що має змінитися? RailExpo: сайт. 2021. URL: https://railexpoua.com/novyny/pro-rynok-terminalnykh-posluh-na-zaliznytsi-ukrainy
 10. Перелік стоянок та місць відстою транспортних засобів в розрізі автомобільних доріг загального користування. Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України: сайт. 10.01.2023. URL: https://restoration.gov.ua/4496/perelik_stoianok_ta_mists_vidstoiu_transportnykh_zasobiv__v_rozrizi_avtomobilnykh_dorih_zahalnoho_korystuvannia.html
 11. Розвиток логістично-транспортної інфраструктури прикордонних областей Західного регіону України. Порівняльна системна оцінка: наук. аналіт. доповідь / наук. ред. Х. М. Притула. Львів: ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України», 2023. 87 с.


Веб-майстер П. Попадюк