Науково-практичний журнал
УКР   ENG
Регіональна економіка
   Журнал Регіональна економіка -- re2019.04.113

Репозитарій ІРД НАНУ УДК 336.143.01; JEL R58, H71, H73
Цимбалюк І. О. Сутнісна характеристика фінансової децентралізації та її вплив на формування доходів місцевих бюджетів. Регіональна економіка. 2019. №4(94). С. 113-119. DOI: https://doi.org/10.36818/1562-0905-2019-4-10.
Літер.: 10

АвториЦимбалюк Ірина Олександрівна

кандидат економічних наук, доцент

доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

Контакти: tsymbaliuk_i@ukr.net, tsymbaliuk.ir@gmail.com, tsymbaliuk_iryna@mail.ru

Сторінки:

Анотація

Обґрунтовано, що у вітчизняній економічній науці паралельно вживаються поняття «фінансова децентралізація», «фіскальна децентралізація», «бюджетна децентралізація», але фінансова децентралізація є ширшим поняттям, охоплюючи усю систему фінансової взаємодії між державою та органами місцевого самоврядування. Проаналізовано процес фінансової децентралізації в Україні та виокремлено чотири етапи її проведення. Окреслено динаміку доходів місцевих бюджетів в умовах фінансової децентралізації. Визначено, що протягом останніх п’яти років прослідковується посилення рівня фінансової децентралізації місцевих бюджетів, обумовлене змінами до бюджетного та податкового законодавства, які набули чинності у 2015 р. та стимулювали органи місцевої влади до розширення власної дохідної бази. На основі аналізу динаміки розподілу доходів між бюджетами різних рівнів установлено, що в Україні процеси фінансової децентралізації хоча й набули незворотного характеру, але не мають системності.

Ключові слова:

фінансова децентралізація, доходи місцевих бюджетів, місцеві податки, фіскальна децентралізація, бюджетна децентралізація

Посилання

  
 1. Луніна І. О. Бюджетна децентралізація в Україні у контексті європейських тенденцій. Збірник наукових праць Національного університету Державної податкової служби України. 2016. № 2. С. 155-171. URL: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Znpnudps/index.html
 2. Бориславська О., Заверуха І., Школик А. та ін. Децентралізація публічної влади: досвід європейських країн та перспективи України / Центр політико-правових реформ. Київ, 2012. 212 с.
 3. Возняк Г. В. Бюджетна політика в умовах трансформації фінансових основ місцевого самоврядування в Україні. Економічний часопис-XXI. 2015. № 5-6. С. 82-85.
 4. Волохова І. С. Податкова децентралізація та методологія визначення її ступеня. Вісник соціально-економічних досліджень: зб. наук. пр. 2012. Вип. 3(2). С. 144-150.
 5. Karlin M. I., Tsymbalyuk I. O., Prots N. V. Features tax reform and mechanism of hiding taxes in Ukraine. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики: зб. наук. пр. 2018. Т. 1(24). C. 123-130. URL: http://fkd.org.ua/article/view/128327/124686
 6. Tiebout C. An Economic Theory of Fiscal Decentralization. Public Finances, Needs, Sources and Utilization. Princeton University Press, 1961. Pp. 79-96.
 7. Oates W. E. An Essay on Fiscal Federalism. Journal of Economic Literature. 1999. Vol. 37(3). Pp. 1120-1149.
 8. Perspectives on Fiscal Federalism / Edited by R. M. Bird, F. Vaillancourt. Washington: WBI learning resources series, 2006. 268 p.
 9. Словник української мови: в 11 тт. Т. 2. Г-Ж / Інститут мовознавства АН УРСР; ред. І. К. Білодід. К.: Наукова думка, 1971. 550 c. URL: http://ukrlit.org/slovnyk/slovnyk_ukrainskoi_movy_v_11_tomakh/%D0%B3%D0%B0~
 10. Звітність. Державна казначейська служба України: сайт. 2019. URL: https://www.treasury.gov.ua/ua/file-storage/vikonannya-derzhavnogo-byudzhetu


Веб-майстер П. Попадюк