Науково-практичний журнал
УКР   ENG
Регіональна економіка
   Алєксєєв Ігор ВалентиновичАлєксєєв Ігор Валентинович

доктор економічних наук, професор

професор кафедри фінансів, інститут економіки та менеджменту, Національний університет «Львівська політехніка»

Контакти: ihor.v.alieksieiev@lpnu.ua, igor@finance.lviv.ua

Сторінки:СпівавториБілик (Руда) Ольга Ігорівна

Бондаренко Лідія Петрівна

Курило Оксана Богданівна

Паранчук Степан Васильович

Синютка Наталія Геннадіївна

Червінська Оксана СтепанівнаПублікаціїРепозитарій ІРД НАНУ УДК 338.432:336.221(477); JEL E62, H22, H25, Q14, Q18
Алєксєєв І. В., Синютка Н. Г., Курило О. Б. Оподаткування аграрного сектору в Україні. Регіональна економіка. 2022. №3(105). С. 76-83. DOI: https://doi.org/10.36818/1562-0905-2022-3-8

Літер.: 11


Досліджено та проаналізовано трансформаційні зміни в оподаткуванні діяльності сільськогосподарських товаровиробників в Україні упродовж 2015-2017 рр. та їхні фіскальні прояви. Проаналізовано спеціальні податкові режими для агровиробників до 2015 р. Досліджено позитивні та негативні наслідки здійснення податкових реформ. Розглянуто результати запровадження окремої групи платників єдиного податку для оподаткування сільськогосподарських підприємств і проаналізовано динаміку обсягів його надходження до місцевих бюджетів. Виокремлено основні проблеми, які виникли в аграрному секторі внаслідок проведеної державою реформи щодо справляння з агропідприємств податку на додану вартість (ПДВ) та розкрито вплив цієї реформи на рентабельність діяльності зазначених підприємств. Проаналізовано обсяги надходжень ПДВ та суми бюджетного відшкодування для господарств АПК. Виокремлено основні аспекти процесів подальшого реформування системи оподаткування сільгосппідприємств. Виокремлено переваги та недоліки впроваджених податкових реформ, зокрема в контексті зростання / зниження податкового навантаження на сектор у 2011-2021 рр. Зроблені висновки щодо обґрунтованості податкової реформи 2015 р. в умовах фіскальної трансформації. 
сільськогосподарські товаровиробники, податкове навантаження, податкове реформування, єдиний податок четвертої групи, податок на додану вартість, бюджетне відшкодування Репозитарій ІРД НАНУ УДК 336.225; JEL H21, H26
Алєксєєв І. В., Паранчук С. В., Червінська О. С. Суб’єкти та ефективність податкового контролю. Регіональна економіка. 2019. №3(93). С. 98-105. DOI: https://doi.org/10.36818/1562-0905-2019-3-10.

Літер.: 17


Розглядається склад учасників моніторингу податкових потоків і ефективність податкового контролю (контрольно-перевірочної роботи) в частині донарахувань податкових платежів. Обґрунтовано доцільність використання понять податкових і неподаткових потоків для поглиблення й можливого у подальших дослідженнях математичного опису тенденцій змін у надходженнях відповідних доходів до бюджету. Досліджено складові моніторингу адміністрування податків, зборів, платежів. Наведено дані основних показників контрольно-перевірочної роботи в областях Західного регіону України за 2014-2018 рр. Важливими надходженнями до зведеного бюджету України є донарахування, які є наслідком ліквідації порушень податкового законодавства України. Дослідження показує нерівномірність отримання цього фінансового (грошового) потоку. Виявлено, що у західних областях України кількість документальних перевірок у 2018 р. знизилась майже на 50% порівняно з 2014 р., а розмір додатково нарахованих грошових зобов’язань у 2018 р. зріс на третину (33,8%). Подібна ситуація є характерною для економіки України. Це можна вважати свідченням покращання якості податкової діяльності у зазначених регіонах. 
податковий контроль, ефективність, контрольно-перевірочні заходи, ДФС України, платники податків, податкові й неподаткові (фінансові) потоки Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 336.221; JEL H21, H25, R30
Алєксєєв І. В. Управління податковим навантаженням підприємств / І. В. Алєксєєв, С. В. Паранчук, О. С. Червінська, Н. Г. Синютка // Регіональна економіка. – 2016. – №4(82). – С. 145-152.

Літер.: 14


Обґрунтовано сутність поняття «податкового навантаження» та оцінено його вплив на вітчизняну економіку. Встановлено, що державна податкова політика в Україні здебільшого зорієнтована на максимальне застосування фіскальної функції. Недосконале податкове законодавство не забезпечує сприятливих умов для функціонування підприємств регіонів і створює надмірний податковий тягар на них. Сформульовано авторську інтерпретацію терміна «податкове навантаження». Розглянуто рівень податкового навантаження та його значення для окремих податків на мікрорівні (підприємствах регіонів). Виокремлено локальні (мікро- та макроекономічні) заходи оптимізації. Узагальнено дані податкового навантаження підприємств європейських країн у вигляді ставок податків, а також основні напрями податкового планування на підставі зарубіжного досвіду. Запропоновано основні напрями управління податковим навантаженням в Україні в контексті подальших перспектив розвитку та європейської інтеграції. 
система оподаткування, податкове навантаження, податкове планування, оптимізація податкового навантаження, податкові пільги Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 336.7
Алєксєєв І. В. Методичні засади інтегрального оцінювання надійності недержавних пенсійних фондів в Україні / І. В. Алєксєєв, О. І. Білик // Регіональна економіка. – 2013. – №2(68). – С. 140-147.

Літер.: 26


Визначено суть поняття надійності недержавних пенсійних фондів та розроблено основні методичні засади оцінювання їхньої надійності. Встановлено, що дієвим способом розкриття інформації про надійність фінансових інститутів є використання рейтингів. Визначення класу надійності НПФ має стати основою для надання їм права на здійснення пенсійного забезпечення громадян на другому рівні пенсійної системи України. Для оцінювання надійності НПФ та її зміни пропонується використання системи показників, детермінованих із врахуванням якісних і кількісних параметрів, які характеризують діяльність НПФ. Побудована система комплексного оцінювання надійності НПФ дає змогу присвоєння відповідного класу та рівня надійності. 
недержавний пенсійний фонд, фінансова стійкість, фінансова надійність, інтегральне оцінювання, клас і рівень надійності Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 336:[658:330.341.1]:332.1
Алєксєєв І. В. Інноваційний розвиток підприємств регіону та його фінансове забезпечення / І. В. Алєксєєв, С. В. Паранчук, О. С. Червінська // Регіональна економіка. – 2012. – №2(64). – С. 99-108.

Літер.: 7


Досліджено важливість розвитку інноваційної діяльності підприємств. Зазначено, що проведення цілеспрямованої інноваційної політики полягає у забезпеченні реалізації інноваційних програм та проектів. Розглянуто пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні. Проаналізовано фінансування інновацій та інвестиції на інноваційну діяльність в Україні. Запропоновано показники оцінки інноваційної діяльності підприємств та сутність стимулювання інноваційних проектів. 
інноваційна діяльність, об’єкти та суб’єкти інновацій, пріоритетні напрями інноваційної діяльності, джерела фінансування інновацій, стимулювання інноваційного процесу Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Алєксєєв І. В. Сутність і специфіка стратегічного планування структури капіталу промислово-фінансових груп / І. В. Алєксєєв, Л. П. Бондаренко // Регіональна економіка. – 2011. – №1(59). – С. 56-63. 

Обґрунтовано важливість та охарактеризовано зміст стратегічного планування структури капіталу промислово-фінансових груп. Проаналізовано етапи стратегічного планування структури капіталу, які притаманні виключно промислово-фінансовим групам. 
промислово-фінансова група, стратегічне планування, структура капіталу Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Алєксєєв І. В. Розробка, актуальна в теоретичному і практичному плані / І. В. Алєксєєв // Регіональна економіка. – 2009. – №4(54). – С. 230-231.ЦитуванняАлєксєєв І. В. Конкурентоспроможність і проблеми фінансування і стимулювання інновацій / І. В. Алєксєєв, С. В. Паранчук, О. С. Червінська // Конкурентоспроможність: проблеми науки та практики : монографія ; під ред. В. С. Пономаренка, М. О. Кізима, Ю. Б. Іванова. – Х.: ФОП Павленко О.Г.; ІНЖЕК, 2011. – С. 39-53. {re2016.04.145.008}

Алєксєєв І. В., Паранчук С. В., Червінська О. С., Синютка Н. Г. Управління податковим навантаженням підприємств. Регіональна економіка. 2016. № 4(82). С. 145-153. {re2019.03.098.008}


Веб-майстер П. Попадюк