Науково-практичний журнал
УКР   ENG
Регіональна економіка
   Паранчук Степан ВасильовичПаранчук Степан Васильович

кандидат економічних наук, професор

професор кафедри фінансів, інститут економіки і менеджменту, Національний університет «Львівська політехніка»

Контакти: stepan.v.paranchuk@lpnu.ua

Сторінки:СпівавториАлєксєєв Ігор Валентинович

Синютка Наталія Геннадіївна

Ухачевич Ярослав Петрович

Червінська Оксана Степанівна

Чубка Ольга МихайлівнаПублікаціїРепозитарій ІРД НАНУ УДК 336.225; JEL H21, H26
Алєксєєв І. В., Паранчук С. В., Червінська О. С. Суб’єкти та ефективність податкового контролю. Регіональна економіка. 2019. №3(93). С. 98-105. DOI: https://doi.org/10.36818/1562-0905-2019-3-10.

Літер.: 17


Розглядається склад учасників моніторингу податкових потоків і ефективність податкового контролю (контрольно-перевірочної роботи) в частині донарахувань податкових платежів. Обґрунтовано доцільність використання понять податкових і неподаткових потоків для поглиблення й можливого у подальших дослідженнях математичного опису тенденцій змін у надходженнях відповідних доходів до бюджету. Досліджено складові моніторингу адміністрування податків, зборів, платежів. Наведено дані основних показників контрольно-перевірочної роботи в областях Західного регіону України за 2014-2018 рр. Важливими надходженнями до зведеного бюджету України є донарахування, які є наслідком ліквідації порушень податкового законодавства України. Дослідження показує нерівномірність отримання цього фінансового (грошового) потоку. Виявлено, що у західних областях України кількість документальних перевірок у 2018 р. знизилась майже на 50% порівняно з 2014 р., а розмір додатково нарахованих грошових зобов’язань у 2018 р. зріс на третину (33,8%). Подібна ситуація є характерною для економіки України. Це можна вважати свідченням покращання якості податкової діяльності у зазначених регіонах. 
податковий контроль, ефективність, контрольно-перевірочні заходи, ДФС України, платники податків, податкові й неподаткові (фінансові) потоки Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 336.221; JEL H21, H25, R30
Алєксєєв І. В. Управління податковим навантаженням підприємств / І. В. Алєксєєв, С. В. Паранчук, О. С. Червінська, Н. Г. Синютка // Регіональна економіка. – 2016. – №4(82). – С. 145-152.

Літер.: 14


Обґрунтовано сутність поняття «податкового навантаження» та оцінено його вплив на вітчизняну економіку. Встановлено, що державна податкова політика в Україні здебільшого зорієнтована на максимальне застосування фіскальної функції. Недосконале податкове законодавство не забезпечує сприятливих умов для функціонування підприємств регіонів і створює надмірний податковий тягар на них. Сформульовано авторську інтерпретацію терміна «податкове навантаження». Розглянуто рівень податкового навантаження та його значення для окремих податків на мікрорівні (підприємствах регіонів). Виокремлено локальні (мікро- та макроекономічні) заходи оптимізації. Узагальнено дані податкового навантаження підприємств європейських країн у вигляді ставок податків, а також основні напрями податкового планування на підставі зарубіжного досвіду. Запропоновано основні напрями управління податковим навантаженням в Україні в контексті подальших перспектив розвитку та європейської інтеграції. 
система оподаткування, податкове навантаження, податкове планування, оптимізація податкового навантаження, податкові пільги Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 330.142.26:332/1(477)
Паранчук С. В. Тенденції фінансування оборотного капіталу в економіці регіонів України / С. В. Паранчук, О. М. Чубка // Регіональна економіка. – 2013. – №4(70). – С. 141-149.

Літер.: 7


Удосконалено формулювання терміна «фінансування оборотного капіталу». Наведено статистичну інформацію щодо оборотних активів в економіці України та у Львівському регіоні у 2012 р., а також проведено порівняльну характеристику результатів. Запропоновано класифікацію видів економічної діяльності залежно від структури оборотних активів. Проаналізовано структуру оборотних активів у розрізі окремих елементів (запасів товарно-матеріальних цінностей, дебіторської заборгованості, поточних фінансових інвестицій, грошових коштів) за видами економічної діяльності. Визначено основні причини нераціональної структури оборотного капіталу. 
оборотний капітал, фінансування, запаси товарно-матеріальних цінностей, дебіторська заборгованість, грошові кошти, поточні фінансові інвестиції Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 336:[658:330.341.1]:332.1
Алєксєєв І. В. Інноваційний розвиток підприємств регіону та його фінансове забезпечення / І. В. Алєксєєв, С. В. Паранчук, О. С. Червінська // Регіональна економіка. – 2012. – №2(64). – С. 99-108.

Літер.: 7


Досліджено важливість розвитку інноваційної діяльності підприємств. Зазначено, що проведення цілеспрямованої інноваційної політики полягає у забезпеченні реалізації інноваційних програм та проектів. Розглянуто пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні. Проаналізовано фінансування інновацій та інвестиції на інноваційну діяльність в Україні. Запропоновано показники оцінки інноваційної діяльності підприємств та сутність стимулювання інноваційних проектів. 
інноваційна діяльність, об’єкти та суб’єкти інновацій, пріоритетні напрями інноваційної діяльності, джерела фінансування інновацій, стимулювання інноваційного процесу Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 339.137.5:332.1
Паранчук С. В. Побудова адаптивної системи управління конкурентоспроможністю продукції регіону / С. В. Паранчук, Я. П. Ухачевич // Регіональна економіка. – 2011. – №4(62). – С. 48-56.

Літер.: 5


Досліджено адаптивні наукові підходи до управління складними об’єктами та принципи їх реалізації. На основі класичних підходів побудовано систему управління конкурентоспроможністю продукції, придатну до застосування на регіональному мікроекономічному рівні. Здійснено синтез структурної і параметричної адаптації економіко-виробничої системи до непередбачуваного зовнішнього середовища за критерієм забезпечення належного рівня конкурентоспроможності власної продукції. Описані алгоритм адаптивного механізму системи управління та переваги, які надає дана система від впровадження. 
конкурентоспроможність продукції, адаптивна система управління, синтез структурної адаптації, синтез параметричної адаптації, алгоритм адаптивного механізму ЦитуванняАлєксєєв І. В. Конкурентоспроможність і проблеми фінансування і стимулювання інновацій / І. В. Алєксєєв, С. В. Паранчук, О. С. Червінська // Конкурентоспроможність: проблеми науки та практики : монографія ; під ред. В. С. Пономаренка, М. О. Кізима, Ю. Б. Іванова. – Х.: ФОП Павленко О.Г.; ІНЖЕК, 2011. – С. 39-53. {re2016.04.145.008}

Алєксєєв І. В., Паранчук С. В., Червінська О. С., Синютка Н. Г. Управління податковим навантаженням підприємств. Регіональна економіка. 2016. № 4(82). С. 145-153. {re2019.03.098.008}

Паранчук С. В., Мороз А. С., Червінська О. С., Синютка Н. Г. Податковий менеджмент: навч. посіб. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2017. 295 с. {re2019.03.098.014}


Веб-майстер П. Попадюк