Науково-практичний журнал
УКР   ENG
Регіональна економіка
   Чубка Ольга МихайлівнаЧубка Ольга Михайлівна

кандидат економічних наук

старший викладач кафедри фінансів, інститут економіки і менеджменту, Національний університет «Львівська політехніка»

Контакти: Olia Chubka

Сторінки:СпівавториПаранчук Степан ВасильовичПублікаціїРепозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК [658:621]:658.14/.17, JEL G32,L64
Чубка О. М. Фінансова стійкість машинобудівних підприємств: поняття та оцінка / О. М. Чубка // Регіональна економіка. – 2016. – №2(80). – С. 198-205.


Проведено огляд економічної літератури та нормативних актів щодо поняття фінансової стійкості. Виділено трактування фінансової стійкості у вузькому (ототожнення фінансової стійкості з окремими економічними категоріями) та широкому значеннях (розгляд фінансової стійкості як комплексного багатофакторного поняття). Подано напрями аналізу фінансової стійкості. Наведено характеристику трьох найпоширеніших варіантів визначення типу фінансової стійкості підприємств відповідно до нормативних актів і поглядів науковців. Проведено розрахунок показників для визначення типу фінансової стійкості на прикладі машинобудівних підприємств і порівняння результатів. Доведено доцільність врахування лише виробничих запасів при визначенні типу фінансової стійкості. Дано характеристику абсолютної та нормальної фінансової стійкості, нестійкого та кризового фінансового стану. Встановлено взаємозв’язок між значенням коефіцієнта незалежності та типом фінансової стійкості. Проведено аналіз фінансової стійкості машинобудівних підприємств Львівської області з врахуванням внутрішніх і зовнішніх чинників. 
фінансова стійкість, абсолютна фінансова стійкість, нормальна фінансова стійкість, нестійкий фінансовий стан, кризовий фінансовий стан, власний капітал, залучений капітал, коефіцієнт фінансової автономії Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 330.142.26:332/1(477)
Паранчук С. В. Тенденції фінансування оборотного капіталу в економіці регіонів України / С. В. Паранчук, О. М. Чубка // Регіональна економіка. – 2013. – №4(70). – С. 141-149.

Літер.: 7


Удосконалено формулювання терміна «фінансування оборотного капіталу». Наведено статистичну інформацію щодо оборотних активів в економіці України та у Львівському регіоні у 2012 р., а також проведено порівняльну характеристику результатів. Запропоновано класифікацію видів економічної діяльності залежно від структури оборотних активів. Проаналізовано структуру оборотних активів у розрізі окремих елементів (запасів товарно-матеріальних цінностей, дебіторської заборгованості, поточних фінансових інвестицій, грошових коштів) за видами економічної діяльності. Визначено основні причини нераціональної структури оборотного капіталу. 
оборотний капітал, фінансування, запаси товарно-матеріальних цінностей, дебіторська заборгованість, грошові кошти, поточні фінансові інвестиції 


Веб-майстер П. Попадюк