Науково-практичний журнал
УКР   ENG
Регіональна економіка
   Червінська Оксана СтепанівнаЧервінська Оксана Степанівна

кандидат економічних наук, доцент

доцент кафедри фінансів, інститут економіки і менеджменту, Національний університет «Львівська політехніка»

Контакти: oksana.s.chervinska@lpnu.ua

Сторінки:СпівавториАлєксєєв Ігор Валентинович

Корначук Олеся Юріївна

Паранчук Степан Васильович

Попадинець Назарій Миколайович

Синютка Наталія ГеннадіївнаПублікаціїРепозитарій ІРД НАНУ УДК 330.33.01:69; JEL L74, O18
Паранчук С. В., Червінська О. С., Попадинець Н. М., Корначук О. Ю. Фінансові ресурси будівельних компаній в кризових умовах. Регіональна економіка. 2022. №2(104). С. 79-84. DOI: https://doi.org/10.36818/1562-0905-2022-2-8.

Літер.: 10


Будівельна галузь є однією з найбільш інвестиційно привабливих як для вітчизняного інвестора, так і зарубіжного, адже вона постійно розвивається. З початком широкомасштабної війни російської федерації проти України особливо добре видно, як будівельні компанії змушені пристосовуватися до умов на ринку, зокрема змінювати постачальників, схеми продажу та маркетингову стратегію. Будівельні компанії, які є досить досвідченими на ринку нерухомості, самі заохочують і пояснюють клієнту привабливість інвестування в певні об’єкти. Зазвичай, інвестору пропонуються три схеми функціонування компаній: купівля для себе, інвестування з ціллю перепродажу, інвестування з ціллю здачі в оренду. У запропонованій статті розглядаються процес залучення коштів у схемах формування фінансових ресурсів будівельних компаній, їх чутливість до змін в умовах поточного ринку. 
будівництво, інвестування, похідні цінні папери, майнові права Репозитарій ІРД НАНУ УДК 336.225; JEL H21, H26
Алєксєєв І. В., Паранчук С. В., Червінська О. С. Суб’єкти та ефективність податкового контролю. Регіональна економіка. 2019. №3(93). С. 98-105. DOI: https://doi.org/10.36818/1562-0905-2019-3-10.

Літер.: 17


Розглядається склад учасників моніторингу податкових потоків і ефективність податкового контролю (контрольно-перевірочної роботи) в частині донарахувань податкових платежів. Обґрунтовано доцільність використання понять податкових і неподаткових потоків для поглиблення й можливого у подальших дослідженнях математичного опису тенденцій змін у надходженнях відповідних доходів до бюджету. Досліджено складові моніторингу адміністрування податків, зборів, платежів. Наведено дані основних показників контрольно-перевірочної роботи в областях Західного регіону України за 2014-2018 рр. Важливими надходженнями до зведеного бюджету України є донарахування, які є наслідком ліквідації порушень податкового законодавства України. Дослідження показує нерівномірність отримання цього фінансового (грошового) потоку. Виявлено, що у західних областях України кількість документальних перевірок у 2018 р. знизилась майже на 50% порівняно з 2014 р., а розмір додатково нарахованих грошових зобов’язань у 2018 р. зріс на третину (33,8%). Подібна ситуація є характерною для економіки України. Це можна вважати свідченням покращання якості податкової діяльності у зазначених регіонах. 
податковий контроль, ефективність, контрольно-перевірочні заходи, ДФС України, платники податків, податкові й неподаткові (фінансові) потоки Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 336.221; JEL H21, H25, R30
Алєксєєв І. В. Управління податковим навантаженням підприємств / І. В. Алєксєєв, С. В. Паранчук, О. С. Червінська, Н. Г. Синютка // Регіональна економіка. – 2016. – №4(82). – С. 145-152.

Літер.: 14


Обґрунтовано сутність поняття «податкового навантаження» та оцінено його вплив на вітчизняну економіку. Встановлено, що державна податкова політика в Україні здебільшого зорієнтована на максимальне застосування фіскальної функції. Недосконале податкове законодавство не забезпечує сприятливих умов для функціонування підприємств регіонів і створює надмірний податковий тягар на них. Сформульовано авторську інтерпретацію терміна «податкове навантаження». Розглянуто рівень податкового навантаження та його значення для окремих податків на мікрорівні (підприємствах регіонів). Виокремлено локальні (мікро- та макроекономічні) заходи оптимізації. Узагальнено дані податкового навантаження підприємств європейських країн у вигляді ставок податків, а також основні напрями податкового планування на підставі зарубіжного досвіду. Запропоновано основні напрями управління податковим навантаженням в Україні в контексті подальших перспектив розвитку та європейської інтеграції. 
система оподаткування, податкове навантаження, податкове планування, оптимізація податкового навантаження, податкові пільги Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 336:[658:330.341.1]:332.1
Алєксєєв І. В. Інноваційний розвиток підприємств регіону та його фінансове забезпечення / І. В. Алєксєєв, С. В. Паранчук, О. С. Червінська // Регіональна економіка. – 2012. – №2(64). – С. 99-108.

Літер.: 7


Досліджено важливість розвитку інноваційної діяльності підприємств. Зазначено, що проведення цілеспрямованої інноваційної політики полягає у забезпеченні реалізації інноваційних програм та проектів. Розглянуто пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні. Проаналізовано фінансування інновацій та інвестиції на інноваційну діяльність в Україні. Запропоновано показники оцінки інноваційної діяльності підприємств та сутність стимулювання інноваційних проектів. 
інноваційна діяльність, об’єкти та суб’єкти інновацій, пріоритетні напрями інноваційної діяльності, джерела фінансування інновацій, стимулювання інноваційного процесу ЦитуванняАлєксєєв І. В. Конкурентоспроможність і проблеми фінансування і стимулювання інновацій / І. В. Алєксєєв, С. В. Паранчук, О. С. Червінська // Конкурентоспроможність: проблеми науки та практики : монографія ; під ред. В. С. Пономаренка, М. О. Кізима, Ю. Б. Іванова. – Х.: ФОП Павленко О.Г.; ІНЖЕК, 2011. – С. 39-53. {re2016.04.145.008}

Алєксєєв І. В., Паранчук С. В., Червінська О. С., Синютка Н. Г. Управління податковим навантаженням підприємств. Регіональна економіка. 2016. № 4(82). С. 145-153. {re2019.03.098.008}

Паранчук С. В., Мороз А. С., Червінська О. С., Синютка Н. Г. Податковий менеджмент: навч. посіб. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2017. 295 с. {re2019.03.098.014}


Веб-майстер П. Попадюк