Науково-практичний журнал
УКР   ENG
Регіональна економіка
   Андрощук Геннадій ОлександровичАндрощук Геннадій Олександрович

кандидат економічних наук, доцент

завідувач лабораторії, лабораторія правового забезпечення розвитку науки і технологій, Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності Національної академії правових наук України

Контакти: h.androshchuk@ndiiv.org.ua

Сторінки:СпівавториДавимука Степан АнтоновичПублікаціїРепозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 378.125:331
Андрощук Г. О. Міграція інтелектуального капіталу: вплив на економіку та інноваційний розвиток / Г. О. Андрощук, С. А. Давимука // Регіональна економіка. – 2015. – №2(76). – С. 65-82.

Літер.: 19


На основі вивчення патентних даних заявок на винаходи за процедурою PCT (Договору про патентну кооперацію) дається аналіз міжнародної міграції інтелектуального капіталу (на прикладі фахівців, зайнятих у сфері знань – науковців і винахідників). Визначено вплив інтелектуального капіталу на економіку, інноваційний розвиток та економічну безпеку держави. Проаналізовано міграційні канали та потоки, виявлено міграційні коридори витоку вчених і інженерів-винахідників, визначено коефіцієнти еміграції, «витоку умів», міграції винахідників. Представлено географічну модель міграції висококваліфікованих працівників, аналіз міграції інтелектуального капіталу в Україні, запропоновано рекомендації щодо створення відповідного організаційно-економічного механізму регулювання у цій сфері. 
винахідник, виток умів, інтелектуальний капітал, інноваційний розвиток, людський капітал, міграція ЦитуванняОрлюк О. П., Бутнік-Сіверський О. Б. (редкол.), Ревуцький С. Ф., Нежиборець В. І., Андрощук Г. О. та ін. Інноваційна інфраструктура в контексті національної інноваційної системи (економіко-правові проблеми): монографія. К.: Лазурит-Поліграф, 2011. 414 с. {re2018.03.070.005}


Веб-майстер П. Попадюк