Науково-практичний журнал
УКР   ENG
Регіональна економіка
   Андрусишин Наталія ІванівнаАндрусишин Наталія Іванівна

кандидат економічних наук

старший науковий співробітник відділу проблем соціально-гуманітарного розвитку регіонів, ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України»

Контакти: andnat@ukr.net, andnat@rambler.ru, (066)115-4126

Сторінки:СпівавториСадова Уляна Ярославівна

Семів Любов КазимирівнаПублікаціїРепозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Садова У. Я. Попит і пропозиція на професійному ринку праці Львівщини: обриси сегменту робітничих кадрів / У. Я. Садова, Н. І. Андрусишин // Регіональна економіка. – 2016. – №1(79). – С. 199-201.Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Садова У. Я. Інтереси внутрішньо переміщених осіб в епіцентрі інституційних зусиль української держави / У. Я. Садова, Н. І. Андрусишин // Регіональна економіка. – 2016. – №1(79). – С. 196-198.Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 331.5:331.105.24(477.83)
Андрусишин Н. І. Трансформація ринку праці робітничих кадрів (за результатами моніторингу ринкоутворюючих підприємств Львівщини) / Н. І. Андрусишин // Регіональна економіка. – 2015. – №4(78). – С. 51-58.

Літер.: 2


Наведено результати анкетних обстежень ринкоутворюючих підприємств Львівщини на предмет наявності та додаткової потреби робітничих кадрів. За період 2006-2015 рр. виявлено значні зміни у: структурі роботодавців, професійно-кваліфікаційній структурі зайнятих, рівні та структурі додаткової потреби робітників. З’ясовано, що серед суб’єктів, які задекларували потребу в робітничих кадрах, суттєво збільшилась частка підприємств приватної форми власності, які на сьогодні репрезентують 80% регіонального ринку праці. Акцентовано увагу на змінах у структурі фактично зайнятих і додаткової потреби у робітничих кадрах. Виявлено падіння оптимістичних очікувань роботодавців щодо: розвитку виробництва, зростання його обсягів, збільшення попиту на робітничі кадри. Вказано, що позитивні зміни очікуються за умови ефективної реалізації державної політики України у сфері євроінтеграції економіки. 
трансформація ринку праці, робітничі кадри, професійно-кваліфікаційна структура, додаткова потреба у робітничих кадрах Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 332:331.330.8 (477.83)
Садова У. Я. Львівська економічна школа праці та зайнятості: минуле, сучасне, майбутнє / У. Я. Садова, Л. К. Семів, Н. І. Андрусишин // Регіональна економіка. – 2014. – №3(73). – С. 109-120.

Літер.: 15


Висвітлено передумови формування та розвитку львівської економічної школи праці та зайнятості у середовищі науковців Інституту регіональних досліджень НАН України. Проведено періодизацію тематики та пошукової роботи представників цієї школи. Вказано на еволюцію самого об’єкта її вивчення у світлі зміни ідеологічних імперативів моделювання економіки та системи державного управління. Звернуто увагу на прогресивність поглядів науковців щодо ролі самої людини та середовища її існування у виробничому процесі, на інноваційність пошукових розробок у сфері формування та використання трудового потенціалу, на послідовність поглиблення теоретичних знань стосовно управління процесами праці та зайнятості (через моделювання регіональних соціально-трудових систем, розробку та реалізацію програм зайнятості, гідної праці, якості життя населення тощо). Наголошено на новітніх чинниках розвитку регіональної економіки та політики, на глобалізації та регіоналізації середовища організації праці та зайнятості. 
зайнятість, наукова школа, праця, регіон ЦитуванняСадова У. Я. Територіальна міграційна система України як чинник розвитку економіки, держави і суспільства / У. Я. Садова, С. І. Князєв, Н. І. Андрусишин // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.]. –  Львів, 2013. – Вип. 3(101). Територіальні міграційні системи: теорія і практика. – С. 3-12. {re2016.04.066.002}


Веб-майстер П. Попадюк