Науково-практичний журнал
УКР   ENG
Регіональна економіка
   Асаул Анатолій МиколайовичАсаул Анатолій Миколайович

доктор економічних наук, професор

директор, Автономна некомерційна організація "Інститут проблем економічного відродження"; професор кафедри фінансів, аналізу і обліку, факультет економіки і управління, Санкт-Петербурзький державний архітектурно-будівельний університет

Контакти: asaul@yandex.ru, asaul@asaul.rudex.ru

Сторінки:СпівавториБалакіна Галина Федорівна

Лобанов Олександр Володимирович

Соян Мерген Кистай-ооловичПублікаціїРепозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 34:330

Літер.: 13


Показано сутність федералізму як моделі державного устрою і демократичний спосіб розподілу державної влади за територіальним принципом. Наведено варіанти класифікації федеративних держав. Загальний задум федеративного державного устрою на перший погляд виглядає досить простим і ясним, але на практиці виникає цілий ряд проблем, пов’язаних з співвідношенням обсягу прав і повноважень між центром і суб’єктами федерації. В економічному аспекті найбільш дискусійними є питання встановлення раціонального співвідношення бюджетно-податкових повноважень і повноважень щодо володіння і управління власністю між центром і суб’єктами федерації. Ключове практичне питання «бюджетного федералізму» полягає в тому, в якій точці буде знайдено баланс інтересів між федеральним центром і суб’єктами у розподілі доходних повноважень і видаткових зобов’язань, який буде найбільш ефективно вирішувати поставлені завдання на даному історичному етапі розвитку федералізму. Автори констатують, що державна російська фінансова практика поки не знайшла такої точки. На думку авторів саме економічна наука повинна озброїти теорію «бюджетного федералізму» необхідним науково-методичним інструментарієм. 
федералізм, федеративна держава, економічна модель федералізму, бюджетний федералізм, регіоналізація Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 178

Літер.: 8


Головною метою інноваційних технологій в освіті є підготовка людини до життя в постійно мінливому світі. З урахуванням переходу до глобального інформативного суспільства і повсюдного поширення мережі Інтернет створення системи інтерактивного тестування та оцінювання знань учнів в глобальній мережі є нагальним та актуальним завданням. Створення системи інтерактивного тестування та оцінки знань формує предметну компетенцію студента, що інтегративно сприяє формуванню освітньої компетенції випускника. 
інтерактивне тестування, оцінка знань, компетенції випускника, інноваційні технології в освіті Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК [338.45:37] :338.49

Літер.: 12


Висвітлюється суть інноваційної освіти. Розподілені критерії інноваційного вищого навчального закладу. Показана роль місії та інноваційних стратегій, сформульованих відповідно до місії, при формуванні інфраструктури професійної освіти в інформаційному суспільстві. Приведені основні складові інфраструктури інноваційної освіти. 
інноваційна освіта, інноваційний ВНЗ, інноваційні стратегії, місія, інфраструктура Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ 

Запропоновано науковий аналіз економічної позиції суб’єкта «технічний замовник» у рамках інвестиційно-будівельної діяльності, організованої за кластерним принципом. Досліджуються роль і вплив суб’єкта на економічну ефективність інвестиційної і будівельної складових проекта. 
економічна позиція, інвестиційно-будівельна діяльність, кластерный принцип 


Веб-майстер П. Попадюк