Науково-практичний журнал
УКР   ENG
Регіональна економіка
   Хомик Олександра ДмитріївнаХомик Олександра Дмитріївна

кандидат економічних наук

заступник директора Департаменту економічного розвитку Чернігівської обласної державної адміністрації

Контакти: dobrona.alexandra@rambler.ruСпівавториБутко Микола ПетровичПублікаціїРепозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 332.14:323.172(477)
Бутко М. П. Методологічні засади формування сучасної парадигми політики регіонального розвитку / М. П. Бутко, О. Д. Хомик // Регіональна економіка. – 2014. – №2(72). – С. 7-16.

Літер.: 6


Розглянуто методологічні засади формування нової парадигми регіонального розвитку, що має сприяти вирівнюванню регіональної асиметрії на основі максимального задіяння власного потенціалу регіонів. Сформульовано власне бачення сутності державної регіональної політики, її цілей і принципів здійснення. Запропоновано методичні підходи до врахування ступеня асиметричності рівнів розвитку регіонів при реалізації сучасної стратегії регіонального розвитку та прийнятті ефективних управлінських рішень у цій сфері, шляхом впровадження економіко-математичної моделі визначення комплексних рівнів розвитку регіонів за компонентами сталого розвитку – «економіка», «соціум», «екологія». Визначено інституційні передумови формування нової парадигми регіонального розвитку. Наголошено на необхідності формування нової парадигми політики регіонального розвитку шляхом поєднання децентралізації та деконцентрації, що має забезпечити синергетичний ефект при реформуванні системи управління регіональним розвитком. 
державна регіональна політика, регіональний розвиток, регіональна асиметрія, децентралізація, деконцентрація 


Веб-майстер П. Попадюк