Науково-практичний журнал
УКР   ENG
Регіональна економіка
   Шевченко Ольга ВалеріївнаШевченко Ольга Валеріївна

доктор економічних наук, доцент, старший науковий співробітник

завідувач сектору стратегій регіонального розвитку відділу регіонального розвитку, Національний інститут стратегічних досліджень при Президентові України; професор кафедри регіоналістики і туризму, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

Контакти: olganiss@ukr.net, olga-s@mail.kar.net

Сторінки:СпівавториВарналій Захарій СтепановичПублікаціїРепозитарій ІРД НАНУ УДК 338.2:332.1/332.14; JEL R12, R58, H10, H70
Варналій З. С., Шевченко О. В. Методологічний підхід до розроблення концептуальних засад щодо стратегічного регулювання диспропорцій розвитку регіонів. Регіональна економіка. 2021. №3(101). С. 5-14. DOI: https://doi.org/10.36818/1562-0905-2021-3-1.

Літер.: 21


Сформовано методологічний підхід до розроблення концептуальних засад зі стратегічного регулювання диспропорцій соціально-економічного розвитку регіонів. Показано, що важливість проведення структурних перетворень у межах України на основі використання внутрішнього потенціалу регіональних економік обумовлює потребу в регулюванні системних характеристик розвитку регіонів, однією з яких є диспропорція соціально-економічного розвитку регіонів. Визначено цілі стратегічного регулювання диспропорцій на основі використання позитивних характеристик таких диспропорцій. Сформовано концепцію стратегічного регулювання диспропорцій розвитку регіонів, що ґрунтується на поступовій зміні парадигми подолання диспропорцій парадигмою їх ефективного використання. Запропоновано методологічний синергетично-діяльнісний підхід до розроблення концептуальних засад щодо стратегічного регулювання диспропорцій. Він ґрунтується на поєднанні використання синергетичного підходу до оцінювання та систематизації диспропорцій та упорядкування діяльності інституцій, які формують політику регулювання диспропорцій. Розроблена концепція стратегічного регулювання диспропорцій розвитку регіонів є базою формування узгодженої системи принципів, методів і функцій для подальшого оцінювання, інтерпретації та моделювання динаміки диспропорцій соціально-економічного розвитку регіонів. Отримані результати можуть бути використані місцевою владою під час розроблення стратегій розвитку регіонів. 
регіон, диспропорції розвитку регіонів, інвестиційні ресурси, місцевий бюджет, стратегія регіонального розвитку, концепція регулювання диспропорцій розвитку регіонів ЦитуванняБіла С. О. (ред.), Шевченко О. В., Жук В. І., Кушнір М. О. та ін. Регіони України у післякризовий період: ризики та перспективи розвитку: аналіт. доп. К.: НІСД, 2011. 104 c. {re2018.03.010.005}

Біла С. О. (ред.), Жаліло Я. А., Шевченко О. В., Жук В. І. та ін. Інноваційні підходи до регіонального розвитку в Україні: аналіт. доп. К.: НІСД, 2011. 80 c. {re2018.03.010.006}

Біла С. О., Шевченко О. В., Кушнір М. О., Жук В. І. та ін. Реформування державного управління регіональним розвитком: стан, проблеми, перспективи. К.: НІСД, 2012. 96 с. {re2018.03.010.007}

Децентралізація влади: порядок денний на середньострокову перспективу: аналіт. доп. / Я. А. Жаліло, О. В. Шевченко, В. В. Романова та ін.; наук. ред. Я. А. Жаліло. К.: НІСД, 2019. 192 с. {re2020.04.032.003}

Шевченко О. В. Взаємовплив зміцнення доходної бази місцевих бюджетів і пожвавлення регіональної інвестиційної діяльності. Вісник Львівської комерційної академії. Серія економічна: зб. наук. пр. 2006. Вип. 20. С. 29-36. {re2021.03.005.019}

Шевченко О. В. Методичне забезпечення оцінки та аналізу рівня регіональних диспропорцій України. Причорноморські економічні студії. 2018. Вип. 36(2). С. 44-51. {re2021.03.005.021}

Шевченко О. Регулятивні підходи до стратегування регіонального розвитку. Економічні науки. Серія: Регіональна економіка: зб. наук. пр. 2014. Вип. 11(43). С. 301-308. {re2022.02.025.015}


Веб-майстер П. Попадюк