Науково-практичний журнал
УКР   ENG
Регіональна економіка
   Тесля Дмитро ВадимовичТесля Дмитро Вадимович

аспірант (2013-2017) відділу регіональної економічної політики ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України»; викладач Львівського державного коледжу харчової і переробної промисловості Національного університету харчових технологій

Контакти: teslyad@i.uа

Сторінки:СпівавториШульц Світлана ЛеонідівнаПублікаціїРепозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК [338.439.4:338.33]:332.1, JEL L66
Тесля Д. В. Структура та потенціал розвитку ринку продуктів харчової промисловості регіону / Д. В. Тесля // Регіональна економіка. – 2016. – №3(81). – С. 107-112.

Літер.: 5


Досліджено сучасний стан розвитку ринку продуктів харчової промисловості регіону. Визначено структуру та потенціал розвитку ринку продуктів харчової промисловості Львівської області в умовах поглиблення інтеграційних процесів на внутрішньому ринку країни. Виділено внесок харчової промисловості у загальнопромислові показники Львівської області за 2010-2015 рр. Визначено частку Львівської області в Україні з випуску окремих видів продукції харчової промисловості. Виявлено основні проблеми функціонування регіонального ринку харчової промисловості. Виокремлено сильні та слабкі сторони розвитку ринку продукції харчової промисловості регіону. Запропоновано пріоритетні напрями розвитку ринку продукції харчової промисловості. 
продукти харчової промисловості, регіон, регіональний ринок, структура ринку, потенціал ринку Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 332.1
Тесля Д. В. Ринковий потенціал регіону: сутність і його складові / Д. В. Тесля, С. Л. Шульц // Регіональна економіка. – 2014. – №2(72). – С. 27-37.

Літер.: 22


Розкрито сутність наявних методологічних підходів до трактування поняття «ринковий потенціал», визначено його структурні елементи. Акцентується увага на еволюційних аспектах розвитку просторової економіки та теоретичних концепцій, що використовують цю дефініцію. На основі узагальнення теоретичного підґрунтя сучасної економічної науки та обґрунтування дослідницької площини просторової економіки розкрито засадничі положення економічних теорій, що лежать в основі досліджень ринкового потенціалу територій та особливостей функціонування локальних ринків. Акцентовано увагу на запропонованих ученими алгоритмах розрахунків оцінювання ринкового потенціалу територій. Запропоновано авторське визначення поняття «ринковий потенціал регіону», що базується на врахуванні виробничих і споживчих можливостей ринку та особливостей інфраструктурного забезпечення його функціонування. Окреслено перспективні напрями наукових досліджень ринкового простору регіонів, зокрема: проблем розвитку вітчизняних регіональних ринків, чинників, що визначають конкурентне середовище і умови формування та використання ринкового потенціалу регіонів України та методики його оцінки. 
ринковий потенціал регіону, внутрішній ринок, попит, пропозиція, споживчий потенціал, виробничий потенціал 


Веб-майстер П. Попадюк