Науково-практичний журнал
УКР   ENG
Регіональна економіка
   Цимбалюк Ірина ОлександрівнаЦимбалюк Ірина Олександрівна

кандидат економічних наук, доцент

доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Волинський національний університет імені Лесі Українки

Контакти: tsymbaliuk_i@ukr.net, tsymbaliuk.ir@gmail.com, tsymbaliuk_iryna@mail.ru

Сторінки:ПублікаціїРепозитарій ІРД НАНУ УДК 336.143.01; JEL R58, H71, H73
Цимбалюк І. О. Сутнісна характеристика фінансової децентралізації та її вплив на формування доходів місцевих бюджетів. Регіональна економіка. 2019. №4(94). С. 113-119. DOI: https://doi.org/10.36818/1562-0905-2019-4-10.

Літер.: 10


Обґрунтовано, що у вітчизняній економічній науці паралельно вживаються поняття «фінансова децентралізація», «фіскальна децентралізація», «бюджетна децентралізація», але фінансова децентралізація є ширшим поняттям, охоплюючи усю систему фінансової взаємодії між державою та органами місцевого самоврядування. Проаналізовано процес фінансової децентралізації в Україні та виокремлено чотири етапи її проведення. Окреслено динаміку доходів місцевих бюджетів в умовах фінансової децентралізації. Визначено, що протягом останніх п’яти років прослідковується посилення рівня фінансової децентралізації місцевих бюджетів, обумовлене змінами до бюджетного та податкового законодавства, які набули чинності у 2015 р. та стимулювали органи місцевої влади до розширення власної дохідної бази. На основі аналізу динаміки розподілу доходів між бюджетами різних рівнів установлено, що в Україні процеси фінансової децентралізації хоча й набули незворотного характеру, але не мають системності. 
фінансова децентралізація, доходи місцевих бюджетів, місцеві податки, фіскальна децентралізація, бюджетна децентралізація ЦитуванняKarlin M. I., Tsymbalyuk I. O., Prots N. V. Features tax reform and mechanism of hiding taxes in Ukraine. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики: зб. наук. пр. 2018. Т. 1(24). C. 123-130. URL: http://fkd.org.ua/article/view/128327/124686 {re2019.04.113.005}


Веб-майстер П. Попадюк