Науково-практичний журнал
УКР   ENG
Регіональна економіка
   Журнал Регіональна економіка -- re2011.04.118

Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК [338.45:631.11](477.83)
Моршнєва І. Б. Сучасний стан та перспективи соціально-економічного розвитку аграрних підприємств Львівщини / І. Б. Моршнєва // Регіональна економіка. – 2011. – №4(62). – С. 118-124.
Літер.: 7

Автори

Анотація

Проведено оцінку та аналіз основних економічних показників діяльності сільськогосподарських підприємств Львівської області. Досліджено стан показників діяльності сільськогосподарських підприємств, проаналізовано економічні та соціальні показники розвитку аграрних підприємств.

Ключові слова:

рентабельність, соціально-економічний розвиток, сільськогосподарські підприємства

Подібні статтіРепозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Ісаченко Д. А. Практика стратегічного планування розвитку регіонів / Д. А. Ісаченко // Регіональна економіка. – 2009. – №4(54). – С. 24-32. 

Досліджено довгострокові стратегії розвитку ряду регіонів, які розташовані в різних природокліматичних зонах, мають різні промислові, трудові та фінансові потенціали, різні природні ресурси, володіють різною транспортною інфраструктурою та мають інші відмінності. Доведено, що вимога взаємного узгодження сценаріїв розвитку різних галузей регіонального та загальнодержавного господарства не виконується, та, як і раніше, ці сценарії існують кожен сам по собі. Жоден із досліджених регіонів не ставив у своїх стратегіях завдань щодо формування оптимальної (раціональної) галузевої та виробничої структури економіки регіону. 
розвиток, стратегія, регіон, галузева та виробнича структура, програми, соціально-економічний розвиток, планування Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 658:330.133.1
Палига Є. М. Управління економічним зростанням корпорації з урахуванням динаміки споживчої цінності / Є. М. Палига // Регіональна економіка. – 2011. – №4(62). – С. 109-117.

Літер.: 9


Розкрито соціально-економічну сутність сучасних корпорацій з позицій інституціональної теорії, сформульовано основні цілі корпоративних структур з урахуванням інтересів різних соціальних груп, що мають відношення до корпорації. На базі ціннісно-орієнтованої концепції зростання корпорації обґрунтовано важливість використання стратегії зростання за рахунок створення споживчої ренти та розроблено методологію формування і управління ланцюжком створення споживчої цінності, що лежить в основі організації сучасного бізнесу. 
корпорація, економічне зростання, споживча цінність, рента Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 332.146:[338.45:669]:[338.45:620.9]
Коваленко Т. О. Забезпечення ефективного використання енергетичного потенціалу металургійної галузі регіону (на прикладі Запорізької області) / Т. О. Коваленко, П. В. Ґудзь // Регіональна економіка. – 2011. – №4(62). – С. 101-108.

Літер.: 13


Проаналізовано структуру енергоресурсів, що використовується в металургійній галузі Запорізького регіону. На основі запропонованих розрахунків, що базуються на використанні статистичних даних щодо споживання енергоресурсів в Запорізькій області та норм економії від впровадження енергозберігаючих заходів, визначено можливу економію котельно-пічного палива та електроенергії в металургійній галузі Запорізького регіону. На підставі виявлених проблемних аспектів розвитку металургійної галузі та розрахованих резервів енергозбереження запропоновані напрямки ефективного використання енергетичного потенціалу Запорізького регіону. 
регіональна економіка, енергетичний потенціал регіону, металургія, енергозбереження, електроенергія, тариф Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 332.146:338.2(477.83)
Пухир С. Т. Угода щодо регіонального розвитку - один з механізмів реалізації державної регіональної політики (з досвіду Львівської області) / С. Т. Пухир // Регіональна економіка. – 2008. – №1(47). – С. 242-246.

Літер.: 4


Законом України «Про стимулювання розвитку регіонів», введеним у дію 8 вересня 2005 року за ? 2850-IV, передбачено розробку та укладення угод щодо регіонального розвитку, які сприятимуть узгодженій діяльності центральних та місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування у сфері державного стимулювання розвитку регіонів, виконання регіональних стратегій розвитку. 
угода щодо регіонального розвитку, стратегія, пріоритети розвитку, спільні заходи, стимулювання розвитку регіонів 


Веб-майстер П. Попадюк