Науково-практичний журнал
УКР   ENG
Регіональна економіка
   Журнал Регіональна економіка -- re2008.01.242

Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 332.146:338.2(477.83)
Пухир С. Т. Угода щодо регіонального розвитку - один з механізмів реалізації державної регіональної політики (з досвіду Львівської області) / С. Т. Пухир // Регіональна економіка. – 2008. – №1(47). – С. 242-246.
Літер.: 4

Автори

Анотація

Законом України «Про стимулювання розвитку регіонів», введеним у дію 8 вересня 2005 року за ? 2850-IV, передбачено розробку та укладення угод щодо регіонального розвитку, які сприятимуть узгодженій діяльності центральних та місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування у сфері державного стимулювання розвитку регіонів, виконання регіональних стратегій розвитку.

Ключові слова:

угода щодо регіонального розвитку, стратегія, пріоритети розвитку, спільні заходи, стимулювання розвитку регіонів

Подібні статтіРепозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 332.145:711
Кривов'язюк І. В. Комплексний підхід до вдосконалення системи управління містобудуванням / І. В. Кривов'язюк, Т. В. Балик // Регіональна економіка. – 2008. – №1(47). – С. 42-49.

Літер.: 11


Досліджено проблеми управління містобудуванням, принципи обґрунтування стратегії містобудівного розвитку. Наведені рекомендації щодо вдосконалення системи управління містобудуванням на основі вибору ефективної організаційної структури управління, широкого використання мотивуючих критеріїв, посилення контролю. 
управління містобудуванням, регіональний розвиток, концепція управління, стратегія містобудівного розвитку, генеральний план Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 336.77:332.2(477)
Кашпер Л. П. Еволюція та передумови розвитку земельної іпотеки в Україні / Л. П. Кашпер // Регіональна економіка. – 2008. – №1(47). – С. 165-171.

Літер.: 8


Здійснено ретроспективний аналіз виникнення і розвитку інституту іпотеки землі. Аналізується нормативна база регулювання земельних іпотечних відносин. На основі дослідження окреслено проблеми та подаються пропозиції щодо вдосконалення законодавчої бази України. 
іпотека землі, іпотечний банк, законодавство, правове регулювання іпотеки Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 338.47:338.49(477)
Шеремета М. Я. Україна в системі міжнародних транспортних коридорів / М. Я. Шеремета // Регіональна економіка. – 2008. – №1(47). – С. 219-226.

Літер.: 14


В період трансформаційних перетворень в українській економіці, входження України в міжнародний глобалізований простір усе більше уваги необхідно надавати проблемі створення та функціонування національної мережі міжнародних транспортних коридорів в Україні і входження їх у міжнародну транспортну систему. 
міжнародний транспортний коридор, транспортна інфраструктура, транзит Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 338.43[(477):339.923]
Залога З. М. Україна - СОТ в умовах лібералізації світової торгівлі сільськогосподарською продукцією / З. М. Залога // Регіональна економіка. – 2008. – №1(47). – С. 236-241.

Літер.: 2


Розглядаються особливості аграрної політики підтримки сільського господарства, продовольчої безпеки, підвищення конкурентоспроможності аграрної сфери після вступу України в СОТ. 
лібералізація торгівлі сільськогосподарською продукцією, сільськогосподарське виробництво, продовольча безпека, конкурентоспроможність, конкурентні переваги 


Веб-майстер П. Попадюк