Науково-практичний журнал
УКР   ENG
Регіональна економіка
   Журнал Регіональна економіка -- re2011.04.192

Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 331.102.344:330.341.1
Ляшенко О. І. Моделювання впливу інтелектуального капіталу на формування та функціонування технологічного укладу / О. І. Ляшенко, С. В. Хомич // Регіональна економіка. – 2011. – №4(62). – С. 192-198.
Літер.: 7

Автори

Анотація

На основі теорії біфуркацій (катастроф) запропонована динамічна модель впливу інтелектуального капіталу на процес формування технологічного виробничого укладу. Проаналізовано ефекти, що виникають при заміщенні технологічних укладів.

Ключові слова:

інтелектуальний капітал, технологічний уклад, модель, моделювання, теорія біфуркацій

Подібні статтіРепозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Балук Н. Р. Моделювання показників страхової культури споживачів / Н. Р. Балук // Регіональна економіка. – 2009. – №4(54). – С. 152-158. 

Визначено сучасні підходи до тлумачення поняття «страхова культура», доведено необхідність моделювання показників страхової культури споживачів. Охарактеризовано можливості якісного, опосередкованого і кількісного вимірювання показників страхової культури споживачів. Виокремлено складові елементи та показники страхової культури. Подано результати проведеного соціологічного дослідження у формі анкетного опитування дійсних і потенційних споживачів страхових послуг Західного регіону, на основі яких запропоновано розрахунок значення страхової культури та окремих її складових. Шляхом моделювання та кількісного оцінювання окремих показників страхової культури споживачів їх об’єднано в інтегральний коефіцієнт страхової культури. 
страхова культура, споживачі, моделювання, показники Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Бала Р. Д. Процес реалізації коучингу на підприємстві / Р. Д. Бала // Регіональна економіка. – 2011. – №3(61). – С. 194-201. 

Розглянуто основні підходи до реалізації коучингу на підприємствах. Коучинг є одним із нових стилів управління. Він є інструментом розвитку та використання потенціалу працівника. Саме тому нами проаналізовано та розвинуто процес реалізації коучингу на підприємствах на засадах удосконалення моделі його реалізації. Основну увагу акцентовано на шести етапах моделі. Також подано рекомендації та запропоновано типовий проект реалізації коучингу. 
коучинг, процес реалізації коучингу, модель, етапи, проект реалізації коучингу Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК [332.1:330.322]:338.124.4
Мних О. Б. Особливості інноваційно-організаційного розвитку регіональної економіки в умовах поглиблення кризи / О. Б. Мних, Г. М. Захарчин, Є. В. Гончаров // Регіональна економіка. – 2011. – №4(62). – С. 132-139.

Літер.: 7


Визначено кількісні і якісні зміни зовнішнього і внутрішнього середовища розвитку регіональної економіки в контексті активізації інноваційної діяльності в Україні. Окреслено проблеми пасивності підприємницьких структур щодо впровадження інновацій в умовах поглиблення кризи. Побудовано виробничі функції, які дозволяють оцінити характер розвитку різних секторів економіки. 
регіональна економіка, інвестиції в інноваційний продукт, інноваційна активність підприємства, інтелектуальний капітал Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 330.354:330.341.1
Рудь Н. Т. Інноваційний потенціал регіону: нові підходи до оцінки / Н. Т. Рудь // Регіональна економіка. – 2011. – №4(62). – С. 140-150.

Літер.: 19


Розроблена методика оцінки інноваційного потенціалу регіону, який включає ресурсну і результативні складові, що дозволить формувати обґрунтовану науково-інноваційну політику розвитку регіону. Інноваційний процес запропоновано розглядати за стадіями: генерації, передачі, освоєння та використання знань. 
інноваційний потенціал, інноваційний процес, оцінка, методологічні підходи 


Веб-майстер П. Попадюк