Науково-практичний журнал
УКР   ENG
Регіональна економіка
   Кузьмін Олег ЄвгеновичКузьмін Олег Євгенович

доктор економічних наук, професор

директор, завідувач кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва, інститут економіки і менеджменту, Національний університет «Львівська політехніка»

Контакти: oleh.y.kuzmin@lpnu.ua, okuzmin@lp.edu.ua

Сторінки:СпівавториАдамів Марта Євгенівна

Бала Ольга Іванівна

Горбань Василина Богданівна

Мельник Ольга Григорівна

Фещур Роман Васильович

Яструбський Михайло ЯрославовичПублікаціїРепозитарій ІРД НАНУ УДК [338.46:37.014.543](477); JEL I28
Кузьмін О. Є. Закономірності гармонійного розвитку та державного регулювання діяльності ВНЗ / О. Є. Кузьмін, О. Г. Мельник, М. Я. Яструбський // Регіональна економіка. – 2017. – №3(85). – С. 100-107.

Літер.: 19


Розкрито закономірності гармонійного розвитку і державного регулювання ВНЗ. Наведено обґрунтування необхідних передумов, що забезпечують прояв таких закономірностей. Проведено опис складових і законів, які сукупно формують передумови для гармонійного розвитку ВНЗ як закономірного явища. Запропоновано модель закономірностей гармонійного розвитку та державного регулювання діяльності ВНЗ. Виокремлено фінансово-економічному складову як домінуючу в забезпеченні гармонійного розвитку ВНЗ. Охарактеризовано сучасний підхід до забезпечення діяльності вищої школи в Україні. Підкреслено важливість інноваційної діяльності ВНЗ в освіті і науці. Наголошено на необхідності залучення інвестицій у вищу школу. Зазначено важливість впровадження у ВНЗ інноваційних освітніх технологій. Вказано на необхідності провадження у ВНЗ досліджень з питань природоохоронної діяльності. Встановлено, що гармонійний розвиток діяльності ВНЗ є закономірним наслідком дії розглянутих складових, які водночас реалізуються в результаті дії законів, що забезпечують їх прояв. При цьому вказано на першочергову потребу в дотриманні у вищій школі закону пропорційності. Наголошено на необхідності подальшого вивчення вказаних закономірностей. 
закономірність розвитку, вища школа, складові закономірності, державне регулювання, сталий розвиток Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 338.242:336:[338.46:378]; JEL I28, O15
Кузьмін О. Є. Чинники забезпечення якості державного управління освітянською діяльністю ВНЗ / О. Є. Кузьмін, М. Я. Яструбський // Регіональна економіка. – 2017. – №2(84). – С. 31-38.


Проведено огляд провідних систем державного управління вищою школою, включаючи вітчизняну. Наведено перелік чинників, що знаходять прояв у якісних характеристиках державного управління освітянською діяльністю. Запропоновано схему систематизації чинників, які покликані забезпечити якість державного управління освітянською діяльністю вищої школи. Наведено обґрунтування чинників, описано їх прояв у системі державного управління, спираючись на вітчизняний і зарубіжний досвід. Проведено опис основних характеристик освітянської політики, яка для кожної держави є специфічною через неоднаковий рівень економічного розвитку. Її прояв відбувається через систему державного регулювання. Описано основні завдання, що стоять перед вищою школою, на досягнення яких спрямовуються чинники. Запропонована система чинників розглядається у взаємозв’язку й може дати очікуваний ефект за умов умілого їх поєднання та використання. 
чинники, державне управління, вища школа, освітянська діяльність, якість освіти, затребуваність, досвід, класифікація Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 331.101.3:658
Кузьмін О. Є. Оцінювання впливу мотиваційного потенціалу підприємства на основні показники його фінансово-господарської діяльності / О. Є. Кузьмін, Р. В. Фещур, В. Б. Горбань // Регіональна економіка. – 2012. – №2(64). – С. 89-98.

Літер.: 12


Відзначено важливість подальшого дослідження структури і вагомості складових елементів мотиваційного потенціалу підприємства. Уточнено перелік коефіцієнтів, що характеризують кількісну оцінку кожної складової мотиваційного потенціалу підприємства. Апробовано інтегральний метод оцінювання рівня використання мотиваційного потенціалу підприємства на підставі даних ряду підприємств Західного регіону України. Запропоновано економетричні моделі для дослідження впливу показників мотиваційного потенціалу підприємства на результати його діяльності. 
мотиваційний потенціал підприємства; інтегральний показник; матеріальні, нематеріальні стимули; економетричні моделі Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 658:005.5
Кузьмін О. Є. Інформаційне забезпечення антисипативного управління підприємствами / О. Є. Кузьмін, М. Є. Адамів // Регіональна економіка. – 2012. – №1(63). – С. 81-90.

Літер.: 12


Проаналізовано позиції науковців щодо інформаційного забезпечення антисипативного управління підприємствами. На цій основі охарактеризовано та обґрунтовано інформаційне забезпечення антисипативного управління підприємствами. Здійснено систематизацію інформаційних джерел для антисипативного управління підприємствами. 
інформаційне забезпечення, інформаційне джерело, антисипативне управління підприємствами Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 338.45:621(1–73)
Кузьмін О. Є. Метод детермінування видів корпоративної культури машинобудівних підприємств / О. Є. Кузьмін, О. І. Бала // Регіональна економіка. – 2008. – №1(47). – С. 31-41.

Літер.: 7


Розглянуто основні підходи до визначення виду корпоративної культури підприємств. Розглянуто можливість їх застосування, на прикладі машинобудівних підприємств Львівської області. Запропоновано удосконалити типологію корпоративної культури із врахуванням способу впливу корпоративної культури на розвиток підприємства. 
корпоративна культура, види корпоративної культури, підприємства машинобудування Львівської області, інструменти визначення виду корпоративної культури ЦитуванняКузьмін О. Є. Пріоритетні напрямки фінансування ВНЗ: особливості впливу контингенту іноземних студентів на результативність діяльності реформування / О. Є. Кузьмін, М. Я. Яструбський // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Проблеми економіки та управління». – 2017. – №862. – С. 139-144. {re2017.02.031.013}

Кузьмін О. Є., Шотік Т. М. Сутність та види інноваційної інфраструктури. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Проблеми економіки та управління». 2008. № 628. С. 180-185. {re2019.02.067.006}

Кузьмін О. Є., Солярчук Н. Ю. Фріланс та загальна характеристика фрілансера. Науковий вісник НЛТУ України: зб. наук. техн. пр. 2012. Вип. 22.7. С. 375-380. {re2020.01.014.009}


Веб-майстер П. Попадюк