Науково-практичний журнал
УКР   ENG
Регіональна економіка
   Яструбський Михайло ЯрославовичЯструбський Михайло Ярославович

кандидат економічних наук, доцент

доцент кафедри обліку та аналізу, інститут економіки і менеджменту, Національний університет «Львівська політехніка»

Контакти: oalp@ukr.net, mypolynet@rambler.ru

Сторінки:СпівавториКузьмін Олег Євгенович

Мельник Ольга ГригорівнаПублікаціїРепозитарій ІРД НАНУ УДК [338.46:37.014.543](477); JEL I28
Кузьмін О. Є. Закономірності гармонійного розвитку та державного регулювання діяльності ВНЗ / О. Є. Кузьмін, О. Г. Мельник, М. Я. Яструбський // Регіональна економіка. – 2017. – №3(85). – С. 100-107.

Літер.: 19


Розкрито закономірності гармонійного розвитку і державного регулювання ВНЗ. Наведено обґрунтування необхідних передумов, що забезпечують прояв таких закономірностей. Проведено опис складових і законів, які сукупно формують передумови для гармонійного розвитку ВНЗ як закономірного явища. Запропоновано модель закономірностей гармонійного розвитку та державного регулювання діяльності ВНЗ. Виокремлено фінансово-економічному складову як домінуючу в забезпеченні гармонійного розвитку ВНЗ. Охарактеризовано сучасний підхід до забезпечення діяльності вищої школи в Україні. Підкреслено важливість інноваційної діяльності ВНЗ в освіті і науці. Наголошено на необхідності залучення інвестицій у вищу школу. Зазначено важливість впровадження у ВНЗ інноваційних освітніх технологій. Вказано на необхідності провадження у ВНЗ досліджень з питань природоохоронної діяльності. Встановлено, що гармонійний розвиток діяльності ВНЗ є закономірним наслідком дії розглянутих складових, які водночас реалізуються в результаті дії законів, що забезпечують їх прояв. При цьому вказано на першочергову потребу в дотриманні у вищій школі закону пропорційності. Наголошено на необхідності подальшого вивчення вказаних закономірностей. 
закономірність розвитку, вища школа, складові закономірності, державне регулювання, сталий розвиток Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 338.242:336:[338.46:378]; JEL I28, O15
Кузьмін О. Є. Чинники забезпечення якості державного управління освітянською діяльністю ВНЗ / О. Є. Кузьмін, М. Я. Яструбський // Регіональна економіка. – 2017. – №2(84). – С. 31-38.


Проведено огляд провідних систем державного управління вищою школою, включаючи вітчизняну. Наведено перелік чинників, що знаходять прояв у якісних характеристиках державного управління освітянською діяльністю. Запропоновано схему систематизації чинників, які покликані забезпечити якість державного управління освітянською діяльністю вищої школи. Наведено обґрунтування чинників, описано їх прояв у системі державного управління, спираючись на вітчизняний і зарубіжний досвід. Проведено опис основних характеристик освітянської політики, яка для кожної держави є специфічною через неоднаковий рівень економічного розвитку. Її прояв відбувається через систему державного регулювання. Описано основні завдання, що стоять перед вищою школою, на досягнення яких спрямовуються чинники. Запропонована система чинників розглядається у взаємозв’язку й може дати очікуваний ефект за умов умілого їх поєднання та використання. 
чинники, державне управління, вища школа, освітянська діяльність, якість освіти, затребуваність, досвід, класифікація ЦитуванняКузьмін О. Є. Пріоритетні напрямки фінансування ВНЗ: особливості впливу контингенту іноземних студентів на результативність діяльності реформування / О. Є. Кузьмін, М. Я. Яструбський // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Проблеми економіки та управління». – 2017. – №862. – С. 139-144. {re2017.02.031.013}


Веб-майстер П. Попадюк