Науково-практичний журнал
УКР   ENG
Регіональна економіка
   Мельник Ольга ГригорівнаМельник Ольга Григорівна

доктор економічних наук, професор

завідувач кафедри зовнішньоекономічної та митної діяльності, інститут економіки і менеджменту, Національний університет «Львівська політехніка»

Контакти: olia_melnyk@ukr.net

Сторінки:СпівавториКузьмін Олег Євгенович

Яструбський Михайло ЯрославовичПублікаціїРепозитарій ІРД НАНУ УДК [338.46:37.014.543](477); JEL I28
Кузьмін О. Є. Закономірності гармонійного розвитку та державного регулювання діяльності ВНЗ / О. Є. Кузьмін, О. Г. Мельник, М. Я. Яструбський // Регіональна економіка. – 2017. – №3(85). – С. 100-107.

Літер.: 19


Розкрито закономірності гармонійного розвитку і державного регулювання ВНЗ. Наведено обґрунтування необхідних передумов, що забезпечують прояв таких закономірностей. Проведено опис складових і законів, які сукупно формують передумови для гармонійного розвитку ВНЗ як закономірного явища. Запропоновано модель закономірностей гармонійного розвитку та державного регулювання діяльності ВНЗ. Виокремлено фінансово-економічному складову як домінуючу в забезпеченні гармонійного розвитку ВНЗ. Охарактеризовано сучасний підхід до забезпечення діяльності вищої школи в Україні. Підкреслено важливість інноваційної діяльності ВНЗ в освіті і науці. Наголошено на необхідності залучення інвестицій у вищу школу. Зазначено важливість впровадження у ВНЗ інноваційних освітніх технологій. Вказано на необхідності провадження у ВНЗ досліджень з питань природоохоронної діяльності. Встановлено, що гармонійний розвиток діяльності ВНЗ є закономірним наслідком дії розглянутих складових, які водночас реалізуються в результаті дії законів, що забезпечують їх прояв. При цьому вказано на першочергову потребу в дотриманні у вищій школі закону пропорційності. Наголошено на необхідності подальшого вивчення вказаних закономірностей. 
закономірність розвитку, вища школа, складові закономірності, державне регулювання, сталий розвиток Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Мельник О. Г. Аналізування параметрів, проблем та результатів використання систем діагностики на машинобудівних підприємствах Львівщини / О. Г. Мельник // Регіональна економіка. – 2010. – №2(56). – С. 63-71. 

Висвітлено результати досліджень характеристик, параметрів, проблем та результатів використання систем діагностики на машинобудівних підприємствах Львівщини. При цьому виявлено рівень комплексності та фундаментальності систем діагностики, що застосовуються на підприємствах; визначено пріоритетність спрямування діагностики; охарактеризовано джерела інформаційного забезпечення діагностики діяльності машинобудівних підприємств; визначено пріоритетність діагностичних функцій на підприємстві; охарактеризовано інструментарій, що використовується в діагностичних цілях; виокремлено ключові проблеми та результати використання діагностики на машинобудівних підприємствах тощо. 
діагностика, система, параметр, машинобудівне підприємство Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Мельник О. Г. Етимологія та типологія систем діагностики діяльності підприємств / О. Г. Мельник // Регіональна економіка. – 2010. – №1(55). – С. 78-85. 

Висвітлено результати досліджень характеристик, параметрів, проблем та результатів використання систем діагностики на машинобудівних підприємствах Львівщини. При цьому виявлено рівень комплексності та фундаментальності систем діагностики, що застосовуються на підприємствах; визначено пріоритетність спрямування діагностики; охарактеризовано джерела інформаційного забезпечення діагностики діяльності машинобудівних підприємств; визначено пріоритетність діагностичних функцій на підприємстві; охарактеризовано інструментарій, що використовується в діагностичних цілях; виокремлено ключові проблеми та результати використання діагностики на машинобудівних підприємствах тощо. 
діагностика, система, параметр, машинобудівне підприємство Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Мельник О. Г. Матрична модель цільового вибору репрезентативних індикаторів діяльності машинобудівних підприємств1 / О. Г. Мельник // Регіональна економіка. – 2009. – №1(51). – С. 129-137. 

Проаналізовано існуючі системи діагностики окремих сфер функціонування підприємства, виявлено умови, проблеми та труднощі їхнього застосування. Обґрунтовано необхідність формування універсальної матричної моделі цільового вибору репрезентативних індикаторів діяльності машинобудівних підприємств для задоволення діагностичних цілей, викладено основні концептуальні положення її побудови та використання. Систематизовано індикатори оцінювання діяльності підприємства та здійснено їх поділ на виробничі, технологічно-майнові, кадрові, соціальні, фінансові, матеріально-постачальницькі, маркетингові, часові, загальноекономічні, специфічні, зовнішньоекономічної діяльності, характеристики продукції, капіталізації. Визначено часткові та конкретні цілі діагностики підприємства різних суб’єктів оцінювання. 
матрична модель, індикатор, діагностика, суб’єкт оцінювання, ціль, показник ЦитуванняКузьмін О. Є., Мельник О. Г., Романко О. П. Конкурентоспроможність підприємства: планування та діагностика: монографія. Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2011. 180 с. {re2022.01.043.024}


Веб-майстер П. Попадюк