Науково-практичний журнал
УКР   ENG
Регіональна економіка
   Ляховська (Скалецька) Олена ВасилівнаЛяховська (Скалецька) Олена Василівна

кандидат економічних наук

науковий співробітник відділу проблем реального сектору економіки регіонів, ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України»

Контакти: skalecka.olena@ukr.net

Сторінки:СпівавториІщук Світлана ОлексіївнаПублікаціїРепозитарій ІРД НАНУ УДК 338.43:637.1(477); JEL F14, L66, Q13
Іщук С. О., Ляховська О. В. Розвиток молокопереробних виробництв у регіонах України: сировинний аспект. Регіональна економіка. 2020. №1(95). С. 42-51. DOI: https://doi.org/10.36818/1562-0905-2020-1-5.

Літер.: 7


Проаналізовано динаміку та структуру (за видами господарств) виробництва молочної сировини в Україні у регіональному розрізі. Проведено порівняльне оцінювання промислового виробництва молочних продуктів (за їх основними видами) на макро- та мезорівнях. Здійснено групування регіонів за масштабами виробництва сирого молока та продуктів його промислової переробки. Досліджено трансформацію товарної та географічної структур експортно-імпортних операцій з молочними продуктами в Україні. Визначено основні проблеми функціонування молокопереробного сегмента вітчизняної харчової промисловості та запропоновано низку механізмів, спрямованих на подальшу активізацію його розвитку. Окреслено базові напрями державної підтримки сільськогосподарських підприємств-виробників молочної сировини та промислових підприємств, які займаються виготовленням молочної продукції. 
виробництво сирого молока, промислова переробка, молочні продукти, регіони, експорт, імпорт ЦитуванняІщук С. О., Ляховська О. В. Розвиток агропереробних виробництв у регіонах України: сировинні аспекти: наукове видання / ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України»; наук. ред. С. О. Іщук. Львів, 2020. 51 с. (Серія «Регіони: моніторинг, прогнози, моделі»). {re2021.01.020.006}


Веб-майстер П. Попадюк