Науково-практичний журнал
УКР   ENG
Регіональна економіка
   Максименко Анна ОлександрівнаМаксименко Анна Олександрівна

кандидат соціологічних наук

науковий співробітник сектору транскордонного співробітництва, ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України»

Контакти: annusja@gmail.com

Сторінки:СпівавториЗлидник Юрій Романович

Крупін Віталій Євгенійович

Куліш Інна Михайлівна

Чемерис Василь АнтоновичПублікаціїРепозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 314.18:[332.122:338.43](477.8)
Крупін В. Є. Соціально-демографічний потенціал сільських територій Західного регіону: проблеми формування та шляхи реалізації / В. Є. Крупін, А. О. Максименко, Ю. Р. Злидник // Регіональна економіка. – 2014. – №3(73). – С. 181-191.

Літер.: 9


Проаналізовано стан, тенденції та перспективи розвитку соціально-демографічного потенціалу сільських територій Західного регіону України. Представлено аналіз динаміки зміни наявного сільського населення, розраховано коефіцієнти приросту (скорочення) сільського населення за основними віковими групами. Окреслено проблеми формування освітнього рівня населення та медичного забезпечення на сільських територіях, зокрема оцінено рівень охоплення дітей дошкільною та середньою освітою, проблему формування кадрового потенціалу у сільській місцевості, забезпеченість сільських мешканців первинною медичною допомогою. Проаналізовано показники рівня зайнятості та рівня безробіття у сільській місцевості. Виявлено, що після заробітної плати, пенсій та стипендій сукупність доходів від продажу сільськогосподарської продукції та вартості спожитої продукції, отриманої з особистого підсобного господарства та від самозаготівель, займає третю позицію у структурі доходів домогосподарств сільської місцевості західних областей. Запропоновано основні напрями комплексного підходу до реалізації соціально-демографічного потенціалу сільських територій Західного регіону України. 
демографічні показники, рівень освіти, охорона здоров’я, зайнятість населення, сільські території, Західний регіон України Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 338.46:[332.122:338.43(477.8)]
Куліш І. М. Соціальна інфраструктура сільських територій Карпатського регіону / І. М. Куліш, А. О. Максименко, В. А. Чемерис // Регіональна економіка. – 2012. – №3(65). – С. 159-168.

Літер.: 28


Розглянуто наявну соціальну інфраструктуру сіл Карпатського регіону. Проаналізовані тенденції, які стосуються основної мережі окремих галузей соціальної інфраструктури сільського населеного пункту, зроблені відповідні висновки, окреслена перспектива подальшого функціонування. Занепад соціальної інфраструктури села визначений як загроза конкурентоспроможності всього регіону. Наголошено на необхідності вивчення впливу розвитку екологічного туризму на конкурентоспроможність сільських територій. 
соціальна інфраструктура, сільські території, Карпатський регіон, конкурентоспроможність 


Веб-майстер П. Попадюк