Науково-практичний журнал
УКР   ENG
Регіональна економіка
   Смоляр Любов ГаврилівнаСмоляр Любов Гаврилівна

кандидат економічних наук, професор

ректор, ПВНЗ "Міжнародний університет фінансів"; професор кафедри теоретичної та прикладної економіки, факультет менеджменту та маркетингу, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Контакти: lgsmoliar@gmail.com, smoliar@iuf.edu.ua

Сторінки:СпівавториДжадан Ірина Миколаївна

Іляш Ольга Ігорівна

Трофименко Олена ОлексіївнаПублікаціїРепозитарій ІРД НАНУ УДК 330.31:332.142.6:[330.341.1:330]; JEL O11, O32, O44
Смоляр Л. Г., Іляш О. І., Трофименко О. О., Джадан І. М. Екологічний складник забезпечення інноваційного розвитку національної економіки в умовах Індустрії 4.0. Регіональна економіка. 2021. №1(99). С. 61-71. DOI: https://doi.org/10.36818/1562-0905-2021-1-7.

Літер.: 14


Досліджено засади формування та функціонування екологічного складника забезпечення інноваційного розвитку національної економіки в умовах Індустрії 4.0. Проведено моніторинг системи екологічних індикаторів інноваційного забезпечення промислово-технологічного розвитку економіки, а саме: капітальних інвестицій на охорону навколишнього природного середовища, питомої ваги публікацій у сфері екології та довкілля, частки споживання відновлюваної енергії, викидів забруднюючих речовин і діоксиду вуглецю в атмосферне повітря стаціонарними джерелами. Представлено розподіл адміністративних територій за рівнем викидів забруднюючих речовин стаціонарними джерелами в атмосферне повітря. Найбільш високі значення таких викидів спостерігалися в Донецькій і Дніпропетровській областях – 31,4% і 23,4% відповідно. Визначено позитивну динаміку зростання потужностей відновлюваної енергії. Визначені позитивні передумови впровадження екологічних інновацій, а саме: новий порядок встановлення та розподілу екологічного податку, нову державну екологічну політику, приведення української екологічної політики у відповідність зі стандартами провідних країн. Визначено позицію України за індексом екологічної ефективності. Проаналізовані основні заходи щодо розвитку екологічного складника економіки у провідних країнах. Надано рекомендації щодо удосконалення державної політики промислово-технологічного розвитку в межах активізації екологічного складника. 
інновації, екологічний складник, Індустрія 4.0, національна економіка 


Веб-майстер П. Попадюк