Науково-практичний журнал
УКР   ENG
Регіональна економіка
   Іляш Ольга ІгорівнаІляш Ольга Ігорівна

доктор економічних наук, професор

провідний науковий співробітник, Регіональний філіал Національного інституту стратегічних досліджень у м. Львові; професор кафедри економіки підприємства, Львівський торговельно-економічний університет; ректор, ПВНЗ "Міжнародний університет фінансів"; професор кафедри теоретичної та прикладної економіки, факультет менеджменту та маркетингу, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Контакти: oliai@meta.ua, ilyash@iuf.edu.ua

Сторінки:СпівавториВасильців Тарас Григорович

Джадан Ірина Миколаївна

Смоляр Любов Гаврилівна

Трофименко Олена ОлексіївнаПублікаціїРепозитарій ІРД НАНУ УДК 330.31:332.142.6:[330.341.1:330]; JEL O11, O32, O44
Смоляр Л. Г., Іляш О. І., Трофименко О. О., Джадан І. М. Екологічний складник забезпечення інноваційного розвитку національної економіки в умовах Індустрії 4.0. Регіональна економіка. 2021. №1(99). С. 61-71. DOI: https://doi.org/10.36818/1562-0905-2021-1-7.

Літер.: 14


Досліджено засади формування та функціонування екологічного складника забезпечення інноваційного розвитку національної економіки в умовах Індустрії 4.0. Проведено моніторинг системи екологічних індикаторів інноваційного забезпечення промислово-технологічного розвитку економіки, а саме: капітальних інвестицій на охорону навколишнього природного середовища, питомої ваги публікацій у сфері екології та довкілля, частки споживання відновлюваної енергії, викидів забруднюючих речовин і діоксиду вуглецю в атмосферне повітря стаціонарними джерелами. Представлено розподіл адміністративних територій за рівнем викидів забруднюючих речовин стаціонарними джерелами в атмосферне повітря. Найбільш високі значення таких викидів спостерігалися в Донецькій і Дніпропетровській областях – 31,4% і 23,4% відповідно. Визначено позитивну динаміку зростання потужностей відновлюваної енергії. Визначені позитивні передумови впровадження екологічних інновацій, а саме: новий порядок встановлення та розподілу екологічного податку, нову державну екологічну політику, приведення української екологічної політики у відповідність зі стандартами провідних країн. Визначено позицію України за індексом екологічної ефективності. Проаналізовані основні заходи щодо розвитку екологічного складника економіки у провідних країнах. Надано рекомендації щодо удосконалення державної політики промислово-технологічного розвитку в межах активізації екологічного складника. 
інновації, екологічний складник, Індустрія 4.0, національна економіка Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 331.5:351.84:339.92:330.837
Іляш О. І. Напрями удосконалення інституціонального забезпечення розвитку та легалізації ринку праці в системі соціальної безпеки регіонів / О. І. Іляш, Т. Г. Васильців // Регіональна економіка. – 2011. – №4(62). – С. 184-191.

Літер.: 12


Досліджено особливості функціонування інститутів ринку праці в системі соціальної безпеки регіону. Визначено недоліки інституціонального забезпечення розвитку ринку праці. Запропоновано правові, адміністративні, організаційно-економічні напрями легалізації ринку праці та зайнятості населення. 
соціальна безпека регіону, ринок праці, інституціалізація, легалізація, зайнятість, соціальні загрози, небезпеки соціальної сфери ЦитуванняІляш О. І. Системна парадигма соціальної безпеки на різних рівнях суспільної ієрархії / О. І. Іляш // Механізм регулювання економіки. – 2011. – №2. – С. 23-32. – Режим доступу: http://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream/123456789/24470/1/Iliash.pdf {re2017.02.062.002}

Іляш О., Трофименко О., Колішенко Р. Провідні практики запровадження механізмів екологічного прогресу національної економіки. Економічний аналіз: зб. наук. пр. 2020. Т. 30(4). С. 42-50. DOI: https://doi.org/10.35774/econa2020.04.042 {re2021.01.061.006}

Іляш О. І., Клепцова Ю. Б., Чергава К. Ю. Інвестиційно-інноваційна активність малих підприємств. Науковий вісник НЛТУ України: зб. наук. техн. пр. 2009. Вип. 19 (3). С. 139-142. {re2021.01.061.009}

Гринкевич С. С., Іляш О. І. Теоретико-прикладні аспекти становлення інформаційної економіки в Україні. Стратегічні пріоритети: наук-аналіт. зб. 2015. № 1(34). С. 56-62. {re2021.01.061.014}


Веб-майстер П. Попадюк