Науково-практичний журнал
УКР   ENG
Регіональна економіка
   Іртищева Інна ОлександрівнаІртищева Інна Олександрівна

доктор економічних наук, професор

завідувач кафедри менеджменту, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Контакти: -innaxl@mail.ru, innauamd@gmail.com

Сторінки:СпівавториДанило Світлана Іванівна

Журавель Юлія Вікторівна

Крамаренко Ірина Сергіївна

Попадинець Назарій Миколайович

Сєнкевич Олександр ФедоровичПублікаціїРепозитарій ІРД НАНУ УДК 339.13:330.123.4; JEL L10, L11, L51, L81
Попадинець Н. М., Іртищева І. О., Крамаренко І. С., Данило С. І., Журавель Ю. В. Стратегічні орієнтири державного регулювання розвитку внутрішнього ринку споживчих товарів. Регіональна економіка. 2020. №2(96). С. 131-143. DOI: https://doi.org/10.36818/1562-0905-2020-2-11.

Літер.: 16


Досліджено теоретичні основи державного регулювання внутрішнього ринку. Проаналізовано діяльність підприємств на внутрішньому ринку, на основі чого виведено результативність їх роботи. Проаналізовано нормативно-правові акти, які стосуються питання розвитку економіки, у тому числі торговельних процесів у період COVID-19. На основі аналізу зовнішнього сектору України за період 2013-2019 рр. та консенсус-прогнозу на 2020-2021 рр. в умовах COVID-19 запропоновано пріоритети та завдання регулювання конкурентного процесу внутрішнього ринку на короткострокову та середньострокову перспективи. Визначено місце стратегії розвитку внутрішнього ринку споживчих товарів у забезпеченні сталого розвитку України та виділено основні завдання реалізації державної політики розвитку внутрішнього ринку споживчих товарів. Здійснено характеристику стратегії розвитку внутрішнього ринку споживчих товарів. 
внутрішній ринок, споживчі товари, державне регулювання, стратегічні пріоритети, конкурентоспроможність Репозитарій ІРД НАНУ УДК 332.122:007.2.57:004.77(477); JEL О12, L86, R10, R23
Іртищева І. О., Сєнкевич О. Ф. Цифрова трансформація регіонів України: об’єктивна необхідність, принципи цифрового розвитку та особливості регулювання. Регіональна економіка. 2020. №1(95). С. 14-21. DOI: https://doi.org/10.36818/1562-0905-2020-1-2.

Літер.: 17


Досліджено принципи розвитку й особливості регулювання цифрової трансформації регіонів України. Доведено переваги цифровізації для суспільства й економіки загалом, оскільки користувачем цифрових послуг і продуктів є саме населення, яке має можливість отримувати швидкісний доступ до інтернету, інформації та бази знань, що робить життя більш комфортним і зручним, тобто таким, що відповідає реаліям сьогодення. Постійна консолідація влади й бізнесу для впровадження, підвищення якості цифровізації є сьогодні важливим завданням, вирішення якого забезпечить новий рівень конкурентоспроможності економіки. Досліджено основні принципи цифровізації на світовому й національному рівнях. Аналіз регіонального рівня розвитку цифровізації показав, що лідером серед всіх залишається Львівська область. Водночас процеси цифровізації розвиваються в Одеській, Харківський, Миколаївській областях. 
цифровізація, цифрова економіка, принципи, державне регулювання, цифрова трансформація регіонів Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 338.439
Іртищева І. О. Інвестиційна привабливість економіки: міжрегіональні асиметрії / І. О. Іртищева, І. С. Крамаренко // Регіональна економіка. – 2014. – №2(72). – С. 84-94.

Літер.: 16


Висвітлено специфіку інвестиційної привабливості економіки України та її регіонів, досліджено міжрегіональні асиметрії надходження інвестицій. Доведено, що у забезпеченні виходу економіки з кризового стану і стабільного її розвитку вирішальну роль відіграє науково обґрунтована інвестиційна політика державних і регіональних органів влади. Саме вони визначають реальні джерела, напрямки і структуру інвестицій, здійснення раціональних і ефективних відтворювальних процесів під виконання загальнодержавних, регіональних і місцевих соціально-економічних і технологічних програм, відтворювальних процесів на макро-, мезо- і мікроекономічному рівнях. Одночасно створюється й найсприятливіший інвестиційний клімат задля ширшого залучення, поряд з внутрішніми, іноземних інвесторів на взаємовигідних підставах. З’ясовано проблеми залучення ефективних інвестицій та окреслено ключові напрями підвищення інвестиційної привабливості регіонів України. 
інвестиції, інвестиційна привабливість, іноземні інвестори, міжрегіональні асиметрії Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Іртищева І. О. Регіональний інноваційний розвиток агропродовольчої сфери: сучасний стан та завдання управління / І. О. Іртищева // Регіональна економіка. – 2009. – №4(54). – С. 71-79. 

Розглядаються актуальні проблеми регіональної інноваційної політики, аналізується динаміка інноваційної активності в регіоні. Розглянуто питання суті і значення інновацій та досліджуються проблеми інноваційної діяльності. Розглянуто проблеми інноваційного розвитку, чинники, що негативно впливають на інноваційну діяльність підприємств регіону. Визначені основні умови, що сприяють покращенню інноваційних процесів. 
інновації, інноваційні технології, механізм інноваційного розвитку Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Іртищева І. О. Стан та тенденції розвитку інноваційно-інвестиційної діяльності Причорноморського регіону / І. О. Іртищева // Регіональна економіка. – 2009. – №1(51). – С. 99-105. 

Розглянута інноваційна діяльність як визначальний фактор економічного розвитку країни. Розглядаються питання суті і значення інновацій та досліджуються проблеми інноваційної діяльності. Визначені основні умови, що сприяють покращенню інноваційних процесів. Окремої уваги надано фінансуванню інноваційної діяльності в АПК. Визначені умови, що сприяють покращенню інноваційного розвитку регіону. 
інноваційна діяльність, інвестиційна діяльність, інноваційний розвиток ЦитуванняIrtyshcheva I., Stegney M., Boiko Y., Voit D., Hryshyna N. Theoretical-methodical approaches to monitoring of the level of socio-economic development of territorial units and national economy in conditions of decentralization. Рerspectives. 2019. Vol. 2. Рp. 83-92. {re2020.01.014.015}

Vyshnevska O., Kaliuzhna O., Irtyshcheva I. Іnfrastructure provision of the agrarian market in the globalized environment. Baltic Journal of Economic Studies. 2019. Vol 5(5). Pр. 39-46. DOI: http://dx.doi.org/10.30525/2256-0742/2019-5-5-39-46 {re2020.01.014.016}

Irtyshcheva I., Ponomariova M., Dolzhykova I. Conceptual fundamentals of development of the food security system. Baltic Journal of Economic Studies. 2019. Vol 5(2). Pр. 57-64. DOI: http://dx.doi.org/10.30525/2256-0742/2019-5-2-57-64 {re2020.01.014.017}

Vasyltsiv T., Irtyshcheva I., Lupak R., Popadynets N., Shyshkova Yu., Boiko Ye., Ishchenko O. Economy’s innovative technological competitiveness: Decomposition, methodic of analysis and priorities of public policy. Management Science Letters. 2020. Vol. 10(13). Pp. 3173-3182. DOI: https://doi.org/10.5267/j.msl.2020.5.004 {re2020.03.081.019}


Веб-майстер П. Попадюк