Науково-практичний журнал
УКР   ENG
Регіональна економіка
   Трофименко Олена ОлексіївнаТрофименко Олена Олексіївна

кандидат економічних наук, доцент

завідувач кафедри економіки та підприємництва, ПВНЗ "Міжнародний університет фінансів"; доцент кафедри теоретичної та прикладної економіки, факультет менеджменту та маркетингу, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Контакти: o.o.trofymenko@gmail.com

Сторінки:СпівавториДжадан Ірина Миколаївна

Іляш Ольга Ігорівна

Смоляр Любов ГаврилівнаПублікаціїРепозитарій ІРД НАНУ УДК 330.31:332.142.6:[330.341.1:330]; JEL O11, O32, O44
Смоляр Л. Г., Іляш О. І., Трофименко О. О., Джадан І. М. Екологічний складник забезпечення інноваційного розвитку національної економіки в умовах Індустрії 4.0. Регіональна економіка. 2021. №1(99). С. 61-71. DOI: https://doi.org/10.36818/1562-0905-2021-1-7.

Літер.: 14


Досліджено засади формування та функціонування екологічного складника забезпечення інноваційного розвитку національної економіки в умовах Індустрії 4.0. Проведено моніторинг системи екологічних індикаторів інноваційного забезпечення промислово-технологічного розвитку економіки, а саме: капітальних інвестицій на охорону навколишнього природного середовища, питомої ваги публікацій у сфері екології та довкілля, частки споживання відновлюваної енергії, викидів забруднюючих речовин і діоксиду вуглецю в атмосферне повітря стаціонарними джерелами. Представлено розподіл адміністративних територій за рівнем викидів забруднюючих речовин стаціонарними джерелами в атмосферне повітря. Найбільш високі значення таких викидів спостерігалися в Донецькій і Дніпропетровській областях – 31,4% і 23,4% відповідно. Визначено позитивну динаміку зростання потужностей відновлюваної енергії. Визначені позитивні передумови впровадження екологічних інновацій, а саме: новий порядок встановлення та розподілу екологічного податку, нову державну екологічну політику, приведення української екологічної політики у відповідність зі стандартами провідних країн. Визначено позицію України за індексом екологічної ефективності. Проаналізовані основні заходи щодо розвитку екологічного складника економіки у провідних країнах. Надано рекомендації щодо удосконалення державної політики промислово-технологічного розвитку в межах активізації екологічного складника. 
інновації, екологічний складник, Індустрія 4.0, національна економіка ЦитуванняТрофименко О. О., Дорошкевич Д. В., Джадан І. М. Розвиток промисловості України на засадах глобальних цілей сталого розвитку. Підприємництво та інновації. 2020. Вип. 11. С. 118-125. DOI: https://doi.org/10.37320/2415-3583/11.40 {re2021.01.061.010}


Веб-майстер П. Попадюк