Науково-практичний журнал
УКР   ENG
Регіональна економіка
   Якубів Роман ДмитровичЯкубів Роман Дмитрович

кандидат економічних наук

асистент кафедри управління та бізнес-адміністрування, ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника"

Контакти: roman.yakubiv@gmail.com

Сторінки:СпівавториДанило Світлана Іванівна

Леськова Світлана ВасилівнаПублікаціїРепозитарій ІРД НАНУ УДК 331:103; JEL M12
Якубів Р. Д., Леськова С. В., Данило С. І. Особливості управлінням розвитком персоналу роздрібних торговельних мереж в умовах економічної глобалізації. Регіональна економіка. 2019. №4(94). С. 137-143. DOI: https://doi.org/10.36818/1562-0905-2019-4-13.

Літер.: 18


Досліджено особливості формування ефективної системи управління розвитком персоналу роздрібних торговельних мереж в умовах економічної глобалізації. Теоретичним доробком дослідження є вивчення різних наукових підходів до тлумачення сутності поняття «персонал». Виокремлено різні групи науковців, що мають різні погляди щодо тлумачення цієї дефініції. На основі дослідження різних наукових підходів до розуміння сутності поняття «персонал» узагальнено та обґрунтовано власне розуміння сутності цієї дефініції. На основі узагальнення різних наукових підходів та нормативних вимог до класифікації персоналу запропоновано доповнену класифікацію видів персоналу, враховуючи особливості функціонування роздрібних торговельних мереж в Україні в умовах економічної глобалізації. Доповнені класифікаційні ознаки та критерії сприяють розробленню різних методів та інструментів у ефективній системі управління розвитком персоналу роздрібних торговельних мереж на сучасному етапі їх становлення. Обґрунтовано управлінські підходи до розуміння сутності, місця й ролі персоналу роздрібних торговельних мереж в умовах процесів економічної глобалізації. Запропоновано два управлінські підходи (індивідуально-особистісний рівень та мікропідприємницький рівень), у межах яких розглядається сукупність умовно-постійних та умовно-змінних характеристик персоналу. Виокремлені умовно-постійні та умовно-змінні характеристики персоналу застосовуються під час формування та використання персоналу у торговельній галузі, враховуючи інновації у цій сфері. Запропоновані управлінські підходи є базисом для формування ефективної системи управління розвитком персоналу у роздрібних торговельних мережах. Результати дослідження можуть бути використані для розроблення ефективної системи управління розвитком персоналу роздрібних торговельних мереж в умовах економічної глобалізації. 
розвиток персоналу, роздрібні торговельні мережі, управління персоналом, економічна глобалізація, торговельна галузь ЦитуванняЯкубів В. М., Горогоцька Н. І., Якубів Р. Д. Управлінська модель забезпечення розвитку сільськогосподарських підприємств шляхом впровадження диверсифікаційних процесів. Актуальні проблеми економіки. 2015. № 8. С. 58-66. {re2019.04.137.015}

Якубів Р. Д. Класифікація підходів до визначення функціонально-організаційної ролі персоналу сільськогосподарського підприємства. Розвиток національної економіки: методологія та практика: матеріали міжнар. наук. практ. конференції, 15-16 квітня 2014 р., м. Івано-Франківськ. Тернопіль: Крок, 2014. С. 91-92. {re2019.04.137.018}

Yakubiv V., Boryshkevych I., Yakubiv R. Balanced System of Economic Performances as a Strategy-forming Tool of Development of Agricultural Enterprises. Scientific Papers. Series «Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development». 2019. Vol. 19(3). Pp. 669-679. {re2020.01.144.019}


Веб-майстер П. Попадюк