Науково-практичний журнал
УКР   ENG
Регіональна економіка
   Якубів Валентина МихайлівнаЯкубів Валентина Михайлівна

доктор економічних наук, професор

проректор з наукової роботи, завідувач кафедри управління та бізнес-адміністрування, інститут післядипломної освіти та довузівської підготовки, ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника"

Контакти: valentyna-ya@i.ua, mba_pnu@ukr.net, yakubiv.valentyna@gmail.com

Сторінки:СпівавториБоришкевич Ірина Ігорівна

Григорук Ірина Іванівна

Максимів Юлія ВасилівнаПублікаціїРепозитарій ІРД НАНУ УДК [338.46:640.43]:339.137; JEL D41, L10, L20, M10, M12, O15
Якубів В. М., Боришкевич І. І. Формування стратегії підвищення конкурентоспроможності підприємств ресторанного бізнесу. Регіональна економіка. 2020. №1(95). С. 144-153. DOI: https://doi.org/10.36818/1562-0905-2020-1-15.

Літер.: 23


Розвиток сучасного ресторанного бізнесу значною мірою залежить від пристосування підприємств до нових умов господарювання у ринкових умовах. Цей процес передбачає підвищення конкурентоспроможності ресторанів, забезпечення створення конкурентних переваг в умовах нестабільності ринку. Проаналізовано роль стратегічної поведінки керівників підприємств ресторанного бізнесу у нарощуванні конкурентних переваг та підвищенні рівня рентабельності підприємства. Розглянуто та обґрунтовано критерії, які ставляться до розроблення візії та місії підприємства. Сформовано варіант візії та місії для ресторану відповідно до наведених критеріїв. Розроблено типову стратегію підвищення конкурентоспроможності підприємств ресторанного бізнесу. Ця стратегія включає чотири основні стратегічні напрями: виробництво, маркетинг, персонал і технології. У межах кожного напряму сформовані тактичні цілі підвищення конкурентоспроможності. Напрям виробництва передбачає реалізацію таких цілей: оновлення основного меню, розроблення сезонних страв і напоїв, заміну імпортної сировини локальною, надання кейтерингових послуг, розвиток безвідходного виробництва. У маркетингу виділено такі цілі: розроблення офіційного сайту, просування в соцмережах, створення закритого клубу, проведення тематичних вечірок, розроблення подарункових сертифікатів, розроблення QR-кодів у меню. Напрям персоналу передбачає реалізацію таких цілей: розроблення ефективної системи мотивації, впровадження системи KPI, організацію тренінгів для працівників і майстер-класів від партнерів. Серед технологій виокремлено такі тактичні цілі: впровадження технології «друк на каві», мобільний офіціант і використання креативних ІТ-технологій. 
стратегія, стратегічне управління, конкурентоспроможність, місія, дерево цілей, підприємство ресторанного бізнесу, ресторан Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 338.45:665.75; JEL Q57, Q58, Q42, P28
Якубів В. М., Максимів Ю. В., Григорук І. І. Класифікація інструментів державної стимуляційної політики розвитку ринку біопалива. Регіональна економіка. 2018. №4(90). С. 122-130. URL: http://re.gov.ua/doi/re2018.04.122_u.php.


У статті наведено класифікацію інструментів державної стимуляційної політики розвитку ринку біопалива, завданням якої є створення умов економічної, екологічної й соціальної зацікавленості учасників ринку біопалива на основі виконання передбачених вимог законодавства й запитів суспільства. Сформовано класифікацію інструментів державної стимуляційної політики щодо розвитку виробництва й споживання біопалива, виготовленого зі сталої біомаси, а саме нормативно-правові, економіко-правові (ринкові та фіскальні) та організаційно-інформаційні інструменти (кадрові та соціально-відповідальної взаємодії). Обґрунтовано, що нормативно-правові інструменти відіграють особливу роль, оскільки більшість з наведених складових запропонованої класифікації можливо реалізувати саме завдяки нормативно-правовому регулюванню. Запропоновано застосування інструментів соціально-відповідальної взаємодії, суть яких полягає у сукупності дій, які забезпечують соціально відповідальну поведінку держави, суб’єктів господарювання та споживачів біопалива для досягнення стратегічної мети щодо збільшення частки сталих видів біопалива в структурі ВДЕ й забезпечення енергетичної безпеки України. 
ринок біопалива, біоенергетика, державна стимуляційна політика, інструменти державної стимуляційної політики, інструменти соціально-відповідальної взаємодії, зацікавлені сторони, енергетична безпека, стратегія Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Якубів В. М. Розробка методики оцінювання рівня життя і праці господарств населення / В. М. Якубів // Регіональна економіка. – 2010. – №4(58). – С. 126-132. 

Розглянуто проблему оцінки ролі господарств населення у забезпеченні стратегічного розвитку аграрного сектора. Запропоновано методику оцінювання якісного рівня життя і праці домогосподарств, яка комплексно враховує найважливіші аспекти їх функціонування, а саме: зайнятість і дохідність населення, ресурсозабезпеченість і ресурсовикористання, соціальну забезпеченість сільської території. На основі експертного методу обґрунтовано вагові коефіцієнти розробленої методики, які визначають важливість кожного часткового фактора в загальній оцінці рівня функціонування господарств населення. Проведено перевірку достовірності та об’єктивності здійсненого експертного оцінювання. 
господарства населення, рівень життя і праці, методика, оцінювання, сільське господарство Цитування Якубів В. М. Збалансований розвиток аграрних підприємств у сільському зростанні: монографія. Івано-Франківськ: Видавництво Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника, 2011. 320 с. {re2019.04.137.011}

Якубів В. М., Горогоцька Н. І., Якубів Р. Д. Управлінська модель забезпечення розвитку сільськогосподарських підприємств шляхом впровадження диверсифікаційних процесів. Актуальні проблеми економіки. 2015. № 8. С. 58-66. {re2019.04.137.015}

Якубів В. М. Концептуальні засади стратегії збалансованого розвитку аграрних підприємств. Економіка АПК. 2011. № 4. С. 104-107. {re2019.04.137.017}


Веб-майстер П. Попадюк