Науково-практичний журнал
УКР   ENG
Регіональна економіка
   Максимів Юлія ВасилівнаМаксимів Юлія Василівна

кандидат економічних наук, доцент

доцент кафедри обліку і аудиту, ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника"

Контакти: j.maksumiv@gmail.com

Сторінки:СпівавториГригорук Ірина Іванівна

Попадинець Назарій Миколайович

Якубів Валентина МихайлівнаПублікаціїРепозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 338.45:665.75; JEL Q57, Q58, Q42, P28
Якубів В. М., Максимів Ю. В., Григорук І. І. Класифікація інструментів державної стимуляційної політики розвитку ринку біопалива. Регіональна економіка. 2018. №4(90). С. 122-130. URL: http://re.gov.ua/doi/re2018.04.122_u.php.


У статті наведено класифікацію інструментів державної стимуляційної політики розвитку ринку біопалива, завданням якої є створення умов економічної, екологічної й соціальної зацікавленості учасників ринку біопалива на основі виконання передбачених вимог законодавства й запитів суспільства. Сформовано класифікацію інструментів державної стимуляційної політики щодо розвитку виробництва й споживання біопалива, виготовленого зі сталої біомаси, а саме нормативно-правові, економіко-правові (ринкові та фіскальні) та організаційно-інформаційні інструменти (кадрові та соціально-відповідальної взаємодії). Обґрунтовано, що нормативно-правові інструменти відіграють особливу роль, оскільки більшість з наведених складових запропонованої класифікації можливо реалізувати саме завдяки нормативно-правовому регулюванню. Запропоновано застосування інструментів соціально-відповідальної взаємодії, суть яких полягає у сукупності дій, які забезпечують соціально відповідальну поведінку держави, суб’єктів господарювання та споживачів біопалива для досягнення стратегічної мети щодо збільшення частки сталих видів біопалива в структурі ВДЕ й забезпечення енергетичної безпеки України. 
ринок біопалива, біоенергетика, державна стимуляційна політика, інструменти державної стимуляційної політики, інструменти соціально-відповідальної взаємодії, зацікавлені сторони, енергетична безпека, стратегія Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 33.021/658.511.2:674
Максимів Ю. В. Методичні підходи до аналізу забезпеченості деревинними відходами виробництва твердого біопалива / Ю. В. Максимів, Н. М. Попадинець // Регіональна економіка. – 2013. – №3(69). – С. 178-184.

Літер.: 6


Обґрунтовано важливість проведення аналізу забезпеченості відходами як вторинною сировиною для виробництва твердого біопалива деревообробними підприємствами як інструменту, здатного вплинути на прийняття управлінських рішень, направлених на підвищення ефективності використання сировинних ресурсів. Виявлено вплив недостатньої забезпеченості деревинними відходами як вторинною сировиною на виготовлення продукції, причини її виникнення й наслідки для деревообробних підприємств. Описано методику здійснення аналізу з врахуванням галузевої специфіки. 
економічний аналіз, планування, відходи як вторинна сировина, деревообробні підприємства, тверде біопаливо ЦитуванняПопадинець Н. М., Максимів Ю. В. Розвиток внутрішнього ринку твердого біопалива України в сучасних умовах. Економічний часопис-XXI. 2016. 159(5-6). С. 93-96. {re2018.04.122.022}


Веб-майстер П. Попадюк